U bent hier

Werken in nabijheid

Hoe een Brussels werkveld van nabijheidsdiensten waarborgen en ondersteunen?

De gangbare idee en vaststelling is dat mensen zolang mogelijk thuis willen wonen en niet overwegen om naar een voorziening te gaan zolang ze niet (zwaar) zorgbehoevend zijn. Toch zijn er in Brussel, in vergelijking met Vlaanderen en Wallonië, meer Brusselse ouderen in een residentiële voorziening én verblijven er verhoudingsgewijs meer mensen met een lichte vorm van afhankelijkheid die weinig hulp nodig hebben. Voor de relatieve oververtegenwoordiging van lage zorgprofielen in Brusselse rusthuizen worden verschillende hypotheses aangereikt:  de sociaal-financieel kwetsbare situatie van Brusselse ouderen, de hoge huurprijzen,  het isolement maar ook de aanwezigheid van groepen mensen die geen opvang vinden in andere structuren voor mensen met een handicap of geestelijke gezondheidsproblemen.

Het is ook essentieel om de transitie te maken van cure naar meer care

Met beleidsopties wordt ingespeeld op de behoeften aan een grotere variatie in het zorg- en woonaanbod voor zorgbehoevenden. Dit is een belangrijke evolutie. Toch is het daarbij ook essentieel om de transitie te maken van cure naar meer care, met ander woorden: niet enkel curatief en probleemoplossend handelen maar meer de nadruk leggen op het wel-zijn en waarborgen van levenskwaliteit en zingeving.

De projecten buurtgerichte zorg spelen daar precies op in. Het doel van deze projecten is de levenskwaliteit en het welzijn van kwetsbaren en personen met verminderde zelfredzaamheid verbeteren, met aandacht voor zelfstandig blijven wonen. De aanpak is gebaseerd op een territoriale en trapsgewijze benadering van de zorg en ondersteuning met de inzet van mantelzorgers en informele zorgverleners, het netwerk van actoren in de buurt, de gemeentelijke diensten, zorgverstrekkers en sociale diensten en ten slotte de tweedelijnsdiensten en residentiële zorg.

Wat zijn de ingrediënten om tot een nabije zorg te komen? Hoe een Brussels werkveld van nabijheidsdiensten waarborgen en ondersteunen? Hoe kunnen functies die nabijheid inhouden, vertrouwen herstellen en helend zijn voor het welzijn van de Brusselaar? Hoe zijn nabijheidsfuncties een schakel naar verdere hulpverlening of ondersteunend voor preventie, vroegdetectie en informele zorgvormen.

Zoek samen met moderator Linda Struelens (EVA VZW) en o.a. Karen Hillen (Jeugdwelzijnswerker D’Broej), Truus Roesems (WGC Medikuregem), Aziza El Miamouni (Wijkacademie Molenbeek), Erik Claes (Odisee) naar oplossingen in de thematische werkgroep ‘Werken in nabijheid: de uitdaging voor vandaag en morgen?' op de Staten-Generaal Welzijn en Zorg.

Contact 

Els Nolf

els.nolf@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 54

Sjoert Holtackers

sjoert.holtackers@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 46
Extra info 

De Staten-Generaal Welzijn en Zorg 2019 is volzet.

Lees ook 
zaal staten-generaal

Het verslagboek van de Staten-Generaal Welzijn en Zorg

Kennis
Welzijn
Zorg
Tung

Brusselaars vertellen over hoe zij (min of meer) hun weg hebben gevonden naar een hulpverleningsdienst.

Welzijn
Zorg

Staten-Generaal Welzijn en Zorg roept op supercomplexiteit aan te pakken

Kennis
Welzijn
Zorg

Herbekijk de Staten-Generaal via de opnames van de livestream

Kennis
Welzijn
Zorg

Fotoverslag Staten Generaal Welzijn en Zorg

Welzijn

Een omgevingsanalyse van het Brusselse welzijns- en zorglandschap.

Kennis
Welzijn
Zorg

Onderzoeksrapport over de ervaringen van gebruikers en professionals met de Brusselse welzijns- en zorgsector.

Kennis
Welzijn
Zorg
voorbeeld persona

Gebruikers in verhaal en beeld

Kennis
Welzijn
Zorg
voeten

Op 15 februari 2019 hield het Kenniscentrum WWZ een Staten-Generaal Welzijn en Zorg in Brussel.

Welzijn
Zorg
blote voeten speels

Enkele sprekers nemen u op sleeptouw, om nadien zelf aan de slag te gaan en samen oplossingen te zoeken.

Welzijn
Zorg
voeten marokkaanse vrouw

Het doel is samen oplossingen te zoeken.

Welzijn
Zorg
rolstoel

Staten-Generaal Welzijn en Zorg in Brussel - 15 februari 2019: inschrijven kan tot 5 februari 2019.

Welzijn
Zorg
fototentoonstelling

De foto’s tonen Brussel in al zijn verscheidenheid opdat we niet vergeten dat we het voor echte mensen doen.

Kennis
Welzijn
Zorg
stadhuis

Samenwerken over sectoren en gemeenschappen heen .

Kennis
Welzijn
Zorg
persoon op de rug gezien

De toegang tot zorg en hulpverlening waarborgen voor zeer kwetsbare maar omvangrijke groepen Brusselaars.

Kennis
Welzijn
Zorg
jongeren met gsm

Wat betekent de digitale vlucht vooruit voor de welzijns- en zorgsector?

Kennis
Welzijn
Zorg
keukengerief

Ook zelforganisaties getuigen van veel creativiteit en vindingrijkheid.

Kennis
Welzijn
Zorg
vrouw voor voordeur

Hoe een netwerk creëren dat de helden van het veld kan dragen?

Kennis
Welzijn
Zorg