U bent hier

Al het nieuws

Primaire tabs

Soep voor de buren in antenne Brussel-Centrum

maandag, 3 februari, 2020 - 10:38

Eind januari hebben de deelnemers van Het BuurtPensioen antenne Brussel Centrum lekkere soep klaargemaakt voor bewoners van de torens in de Grootsermentstraat.

Het is het intentie om dit zeker 1 maal per maand te doen. De sfeer was echt fijn!

Geïnteresseerd om meer te weten over de antenne Brussel Centrum?

Geef zeker een seintje aan Saïda via volgend nummer 0490 49 39 20Lees meer

Schrijf jouw organisatie in voor de vrijwilligersmarkt op 10 maart 2020

woensdag, 22 januari, 2020 - 11:25Zoek jij vrijwilligers?

Staat jouw organisatie open voor vrijwilligers die geen of beperkt Nederlands spreken of het Nederlands willen oefenen? Op onze gezellige markt brengen we kandidaat-vrijwilligers (nieuwkomers en anderstaligen) en organisaties samen voor een eerste kennismaking bij het zoeken naar passend vrijwilligerswerk.

Voor wie:

Organisaties die nieuwe vrijwilligers zoeken en tijd en moeite willen steken in versterking van hun vrijwilligers. Deelname is gratis maar let op, de plaatsen zijn beperkt.

Schrijf je organisatie in: VOLZET

Praktisch:

Dinsdag 3 maart 2020: 13u tot 16u | Plaats: Muntpunt (Munt...Lees meer

IFG blijft strijd tegen tekort aan verpleegkundigen en zorgkundigen ook in 2020 aangaan

dinsdag, 21 januari, 2020 - 13:52

Het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten is een Fonds voor bestaanszekerheid van het Paritair Comité 330 dat gecoördineerd wordt door FeBi vzw met als doel:

het tekort aan verpleegkundigen en zorgkundigen op te vangen. kansen te bieden aan lager geschoolde werknemers in de sector om zich om te scholen met behoud van basisloon . tewerkstelling in de sector te bevorderen.

Dit doet het middels de organisatie van drie projecten, die ook in 2020 verlengd worden. Hieronder een korte samenvatting van deze acties. Meer informatie hier: https://bit.ly/2FQpwD6 .

Opleidingsproject voor verpleegkundigen Dit opleidingsproject maakt...Lees meer

vrouwen aan de bar

Samenwerken in tijden van persoonsvolgende financiering werkt

dinsdag, 17 december, 2019 - 15:08

Het Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (BROG) is het overlegplatform van de Vlaams erkende sector voor personen met een handicap en hun samenwerkingspartners. Het overleg zet zich in om de situatie voor personen met een beperking in Brussel op te volgen, te analyseren en te verbeteren.

Het BROG tracht de ambities van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap waar te maken in de Brusselse grootstedelijke context. Personen met een handicap hebben het recht op toegang en participatie op alle aspecten van het maatschappelijk leven. Waar mogelijk werken de leden intersectoraal en leggen ze actief...Lees meer

Geslaagde studievoormiddag over Handistreaming

maandag, 16 december, 2019 - 09:59

Op 21 oktober 2016 heeft het Brusselse Parlement de ordonnantie Handistreaming aangenomen. Deze ordonnantie verplicht om de handicapdimensie te betrekken in alle beleidslijnen, door de instanties die bevoegd zijn voor hun uitwerking, uitvoering en evaluatie. De doelstelling van deze ordonnantie is dat de verantwoordelijken bij elke politieke beslissing automatisch rekening houden met personen met een handicap en de ...Lees meer

cover cahier 11

Cahier Diversiteit in de Brusselse zorg- en welzijnssector

vrijdag, 13 december, 2019 - 09:58

De samenleving verandert, ook de welzijns-, woon- en zorgsector. Diversiteit is het nieuwe normaal. Steeds meer deelnemers en zorgbehoevenden zijn van vreemde origine, net zoals het personeel dat voor de begeleiding en de zorg instaat. Steeds meer organisaties stellen zich de vraag hoe ze met die toenemende diversiteit moeten omgaan.

Verschillen tussen mensen zijn waardevol. Mensen in hokjes steken of herleiden tot hun cultuur, doet afbreuk aan wie ze zijn. Diversiteit dwingt ons om na te denken over gelijkenissen en verschillen, over vooroordelen en sociale rechtvaardigheid, over discriminatie en participatie, over privileges en het loslaten ervan. Diversiteit...Lees meer

Coöperatief wonen maakt het mogelijk betaalbaar wonen te garanderen

woensdag, 11 december, 2019 - 15:50

Op de tweede inspiratiedag coöperatief wonen daagden 50 deelnemers op, voor alweer een boeiende dag over het coöperatief woonmodel, met deze keer aandacht voor de financiële aspecten, in bijzonder de betaalbaarheid, eigen aan het model.

Ter introductie van deze dag las Karel Lootens (Wooncoop) enkele fictieve krantenkoppen voor die we hopelijk binnen enkele jaren als waar mogen lezen, uit de weekendeditie van onze trouwe krant. De wooncoöperatie is ondertussen gemeengoed geworden en de overheid heeft ogen en oren voor wat ooit een randverschijnsel was. Dat hebben we alvast onthouden van deze ludieke doch oprechte opwarmer....Lees meer

Internationale dag voor personen met een handicap: Stappen naar inclusie

dinsdag, 3 december, 2019 - 09:01

In 1992 heeft de Algemene vergadering van de VN besloten dat 3 december voortaan jaarlijks tot de Internationale Dag voor Personen met een Handicap wordt uitgeroepen. “Personen met een beperking zijn burgers die op voet van gelijkwaardigheid moeten behandeld worden.” Zo staat het in het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap. Zij moeten optimale kansen krijgen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Dat houdt in dat mensen met een beperking, net als iedere burger, ook een beroep moeten kunnen doen op alle vormen van hulpverlening in de samenleving. De kernwoorden daarbij zijn ‘inclusie’ en...Lees meer

Burgerinitiatieven van mensen met een migratie-achtergrond als essentiële schakel in het Brusselse welzijnslandschap

donderdag, 28 november, 2019 - 09:52

En Français voir ci-dessous

De Vlaamse regering wilde deze week in allerijl een decreetwijziging laten goedkeuren die het haar mogelijk maakt om organisaties die volgens haar ‘segregerend’ werken niet langer te ondersteunen. ‘De band met het thuisland blijft te sterk aanwezig om aan goede gemeenschapsvorming te doen’, aldus hoofdindiener en Vlaams parlementslid voor de N-VA Marius Meremans. Organisaties zoals de Federatie van Mondiale Democratische Organisaties (FMDO) worden genoemd.

De stemming gaat deze week niet door, maar dat neemt niet weg dat we als Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg ongerust zijn....Lees meer