U bent hier

Wegwijs in het Brussels Welzijn

Ontdek het aanbod van welzijn en gezondheid in Brussel

De Sociale Kaart, het Brussels Zakboekje en Sociaal Brussel Online bieden een volledig overzicht van alle organisaties voor welzijn en gezondheid in Brussel.

 • Waar is de dichtstbijzijnde kinderopvang en consultatiebureau?
 • Welke organisatie kan bij mij klusjes komen uitvoeren?
 • Hoe geraak ik aan een lijst van jongereninformatiepunten voor mijn mailing?
 • Wat is woningaanpassing nu precies? Wat kost het en wie kan me daarbij helpen?
 • Comment expliquer en français que font les Sociale Huisvestingsmaatschappijen?

Om een antwoord te kunnen geven op deze vragen, verzamelt het Kenniscentrum WWZ alle adressen van organisaties en zorgverleners waar je in Brussel in het Nederlands terecht kan.

 • Het Brussels Zakboekje is een gedrukte adressengids voor welzijn en gezondheid.
 • U vindt deze gegevens ook op de websites Sociale Kaart en Sociaal Brussel Online.

Het Kenniscentrum WWZ actualiseert deze gegevens voortdurend, voegt nieuwe adressen toe of verwijdert oude. Dit adressenbestand up to date houden, kan enkel door nauw samen te werken met verschillende partners.

 • Staat uw organisatie op de Sociale Kaart? 

Kijk dan na of de gegevens correct zijn. Is dat niet het geval? Pas ze dan aan. Als u de gegevens op de Sociale Kaart aanpast, doen wij dat ook in het Brussels Zakboekje en Sociaal Brussel Online. U hoeft uw gegevens maar één keer te actualiseren, wij doen de rest.

 • Staat uw organisatie niet op de Sociale Kaart?
  Elke erkende Nederlandstalige Brusselse organisatie voor welzijn en gezondheid hoort thuis op de Sociale Kaart. Als u er nog niet opstaat, bezorg ons dan uw gegevens. Wij geven u dan gratis de plaats die u toekomt.

Geraakt u niet meteen wegwijs uit al die informatie, gidsen en websites? Dan zetten wij u graag op weg met ons vormingspakket ‘De Sociale GPS’.

Welke info vind ik er nu? Welke mogelijkheden zijn er? Hoe kunnen deze tools helpen bij het zoeken naar oplossingen? Dat tonen we in de gratis opleiding op maat 'de sociale gps'. Er bestaan twee formules: de klassieke is een toelichting gevolgd door oefeningen, de nieuwe vertrekt van casussen of personas waar bij de bespreking de mogelijkheden van de sociale gidsen toegelicht worden

Hebt u interesse in deze vorming?

Wij werken graag een aanbod uit op maat van uw groep, de vaardigheden van uw deelnemers met pc of tablet, hun voorkennis van de sociale kaart, en de onderwerpen die hen interesseren.

Neem contact met ons op.

De Sociale Kaart

De sociale kaart  is een databank met alle voorzieningen in de welzijns- en gezondheidssector in Vlaanderen en Brussel: rusthuizen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen, dagcentra geestelijke gezondheidszorg, lokale dienstencentra, diensten van het OCMW, werkgelegenheidsinitiatieven, en veel meer. 

 • Bij elke dienst vindt u adres, contact en meer info over de werking.
 • Wie een account aanmaakt kan zijn eigen selectie aanmaken, zoekopdrachten opslaan en persoonlijk commentaar op de fiche schrijven

 

 • Widget sociale kaart
 • De Sociale Kaart is een samenwerking tussen de Vlaamse overheid en het Kenniscentrum WWZ in opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
 • www.desocialekaart.be 

Het Brussels Zakboekje

Het Brussels Zakboekje bevat ruim 2.000 adressen en gegevens van alle Nederlandstalige voorzieningen en zorgverleners voor welzijn en gezondheid in Brussel. Het gaat om organisaties voor kinderen en jongeren, straathoekwerk, opleiding en tewerkstelling, gezondheidszorg, thuiszorg, geestelijke gezondheidzorg, huisvesting, relaties en seksualiteit, justitie, ouderen.

 • We werken aan een nieuwe formule om te komen tot gidsen op maat. Rond de jaarwisseling 2019-2020 mag u hier nieuws over verwachten.
 

U kan hier de gedrukte adressengids bestellen

Lees het Brussels Zakboekje online:

Sociaal Brussel

Sociaal Brussel Online is dé toegangspoort tot het volledige welzijns- en gezondheidsaanbod in Brussel. Het biedt een overzicht van alle Nederlandstalige, Franstalige en tweetalige dienstverlening voor kansarmen, ouderen, thuislozen, personen met een handicap, jonge kinderen, kinderen en jongeren, gezinnen, daders van strafbare feiten en slachtoffers, woonwagenbewoners en Roma, binnenschippers.
Volgende thema’s komen aan bod: huisvesting, verslaving, bijzondere jeugdzorg, socio-professionele inschakeling, fysieke en geestelijke gezondheid, seksuele geaardheid en genderidentiteit (LGBTQIA), gelijkheid vrouwen-mannen en mensenrechten. Ook de gegevens van de algemene welzijnsvoorzieningen en intersectorale coördinaties worden opgenomen.

 • Alle organisaties worden zowel in het Nederlands als in het Frans beschreven.
 
 • Sociaal Brussel Online wordt beheerd door het Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie (CMDC - CDCS vzw). Het Kenniscentrum WWZ werkt samen en wisselt gegevens uit met het CMDC.
Contact 

Freddy Carremans

freddy.carremans@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 45

Germaine Vanderstappen

germaine.vanderstappen@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 414 15 85

Fatima Zeaaj

fatima.zeaaj@kenniscentrumwwz.be
Tel. +32 (0)2 413 01 44
Lees ook 
mensen op straat

Als je je tijdig aansluit bij de Vlaamse Sociale Bescherming dan kan je beroep doen op een systeem van zorgbudgetten en tegemoetkomingen .

Welzijn
Zorg
vergadering

Hoe ziet de Brusselse sector Personen met een Handicap eruit? Wat is het verschil tussen het VAPH en de Phare?

Welzijn
Zorg

Onze reeks cahiers maakt de vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar.

Welzijn
Wonen
Zorg