U bent hier

Verbindende oplossingen voor Brussel

‘Brussel is een supercomplexe stad die permanent in beweging is en waarin een diversiteit aan kwetsbare bewoners steeds onzichtbaarder dreigt te worden. We roepen Vlaanderen op om verantwoordelijkheid te blijven opnemen voor het welzijn van de Brusselaar door de eigenheid van Brussel te erkennen, een beleid op maat van Brussel te voeren en de Brusselse welzijns- en zorgsector hiertoe de nodige ruimte en gepaste handvaten te bieden. Kortom: hoog tijd voor een volwaardig Vlaams-Brussels welzijnsbeleid met Brussel-eigen oplossingen ten dienste van de Brusselaar.’

Deze enkele woorden vatten de kern van de Staten-Generaal Welzijn en Zorg van 15 februari 2019 samen. Aan de vooravond van een nieuwe legislatuur was het tijd om het brede veld van professionals en beleidsmakers uit de welzijns- en zorgsector onder te dompelen in een intens Brusselbad en een grondige stand van zaken op te maken over de uitdagingen voor een beter toegankelijke hulp- en zorgverlening.

Voortbouwend op de omgevingsanalyse (Rapport 1, Brussel, gezond en wel?) en het belevingsonderzoek (Rapport 2, Van mens tot mens) stonden we uitgebreid stil bij de bevolkingsvooruitzichten, beleidscontext en welzijnsnoden van Brusselaars. Tijdens de thematische werkgroepen zochten we samen naar oplossingen die bijdragen tot meer welzijn voor de Brusselaar. Verschillende sprekers en inleiders gaven toelichting bij de staat van de stad en de uitdagingen in het domein van welzijn en zorg in Brussel. Een spitante dagvoorzitter en bevlogen stand-up comedian zorgden voor de nodige kwinkslag en komische noot en hielden het talrijk aanwezige publiek alert.

Het verslagboek van deze dag vormt het derde deel en sluitstuk van een intens traject dat samen met een stuurgroep en de intersectorale reflectiegroep Inspiria door het Kenniscentrum WWZ werd uitgewerkt. Het kreeg niet voor niets de titel ‘Verbindende oplossingen’ mee. De oproep tot meer verbinding tussen mensen, tussen gebruikers en hulpverleners, tussen professionals onderling, tussen organisaties over de schotten van sectoren, erkenningen en taal heen en niet in het minst, verbinding tussen overheden, is de constante rode draad doorheen dit traject gebleken.

  • Als opfrisser bij dit verslag geven we in het eerste deel in enkele beelden en beknopte bewoordingen de essentie uit de omgevingsanalyse mee: de infographics bevatten kerngegevens over de doelgroepen, krachtige boodschappen van gebruikers en de krachtlijnen van beleid. Bij elke infographic wordt verwezen naar de desbetreffende pagina’s van de omgevingsanalyse ‘Brussel, gezond en wel?’ over dit thema, daar zijn ook alle bronverwijzingen terug te vinden.
  • De conclusies, aanbevelingen en voorstellen van oplossingen die we destilleerden uit de inleidingen, werksessies en het aanvullend traject met de Inspiriagroep staan in het tweede deel uitgewerkt. We hebben ook de ‘Aanbevelingen van de VGC-adviesraad Welzijn en Gezondheid voor de komende legislatuur 2019-2024’ mee verwerkt.
  • Een korte terugblik met de krachtlijnen van de dag, een integrale weergave van de inbreng van de sprekers en de synthese van de zes thematische werkgroepen vindt u in het derde deel.
  • Tussendoor brengen we aan de hand van persona enkele Brusselse hulpvragers in beeld: het zijn fictieve personages, maar uit het leven gegrepen. Zij houden ons de spiegel voor van wat ons als professionals moet drijven.

Download het verslagboek 'Verbindende oplossingen voor Brussel'

 

Contact 

Els Nolf

els.nolf@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 54

Sjoert Holtackers

sjoert.holtackers@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 46
Extra info 
Downloads 
Lees ook 
Tung

Brusselaars vertellen over hoe zij (min of meer) hun weg hebben gevonden naar een hulpverleningsdienst.

Welzijn
Zorg

Staten-Generaal Welzijn en Zorg roept op supercomplexiteit aan te pakken

Kennis
Welzijn
Zorg

Herbekijk de Staten-Generaal via de opnames van de livestream

Kennis
Welzijn
Zorg

Fotoverslag Staten Generaal Welzijn en Zorg

Welzijn

Een omgevingsanalyse van het Brusselse welzijns- en zorglandschap.

Kennis
Welzijn
Zorg

Onderzoeksrapport over de ervaringen van gebruikers en professionals met de Brusselse welzijns- en zorgsector.

Kennis
Welzijn
Zorg
voorbeeld persona

Gebruikers in verhaal en beeld

Kennis
Welzijn
Zorg
voeten

Op 15 februari 2019 hield het Kenniscentrum WWZ een Staten-Generaal Welzijn en Zorg in Brussel.

Welzijn
Zorg
blote voeten speels

Enkele sprekers nemen u op sleeptouw, om nadien zelf aan de slag te gaan en samen oplossingen te zoeken.

Welzijn
Zorg
voeten marokkaanse vrouw

Het doel is samen oplossingen te zoeken.

Welzijn
Zorg
rolstoel

Staten-Generaal Welzijn en Zorg in Brussel - 15 februari 2019: inschrijven kan tot 5 februari 2019.

Welzijn
Zorg

De foto’s tonen Brussel in al zijn verscheidenheid opdat we niet vergeten dat we het voor echte mensen doen.

Agenda
stadhuis

Samenwerken over sectoren en gemeenschappen heen .

Kennis
Welzijn
Zorg
man met tassen

Hoe een Brussels werkveld van nabijheidsdiensten waarborgen en ondersteunen?

Kennis
Wonen
Zorg
persoon op de rug gezien

De toegang tot zorg en hulpverlening waarborgen voor zeer kwetsbare maar omvangrijke groepen Brusselaars.

Kennis
Welzijn
Zorg
jongeren met gsm

Wat betekent de digitale vlucht vooruit voor de welzijns- en zorgsector?

Kennis
Welzijn
Zorg
keukengerief

Ook zelforganisaties getuigen van veel creativiteit en vindingrijkheid.

Kennis
Welzijn
Zorg
vrouw voor voordeur

Hoe een netwerk creëren dat de helden van het veld kan dragen?

Kennis
Welzijn
Zorg