U bent hier

Kenniscentrum WWZ

Het Kenniscentrum WWZ

WWZ. Niet toevallig staan deze drie letters mooi tegen elkaar. Het Kenniscentrum wil iedereen, ook de meest kwetsbaren, een volwaardige plaats geven in onze samenleving. Dat kan enkel als Welzijn, Wonen en Zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Vrijwilligerswerk neemt daar altijd een bijzondere plaats in.

Het Kenniscentrum WWZ:

  • zet zich in voor een beter welzijn, vernieuwende woonvormen en toegankelijke zorg voor alle Brusselaars, met extra aandacht voor kwetsbare bewoners. Het vrijwilligerswerk krijgt hierin een bijzondere plaats.
  • bouwt expertise op en stelt die ter beschikking van het werkveld en het beleid, stimuleert innovatie en projectontwikkeling, ondersteunt welzijnswerkers, initiatiefnemers en zorgvoorzieningen en investeert in de uitbouw van een toekomstgericht beleid.
  • werkt steeds samen met en in opdracht van organisaties. 
  • stimuleert verbinding tussen doelgroepen en werkvormen, tussen sectoren en beleidsdomeinen, tussen Welzijn, Wonen en Zorg.

 

Op 1 januari 2017 fuseerden Kenniscentrum Woonzorg Brussel vzw, Het Punt vzw en Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw tot Kenniscentrum WWZ vzw. 

http://www.kenniscentrumwwz.be/team

Extra info 
Lees ook 

Onderzoeken, informeren, ondersteunen en nog veel meer. Ontdek wat het Kenniscentrum WWZ allemaal doet.

Welzijn
Wonen
Zorg

Het Kenniscentrum WWZ biedt ondersteuning, expertise, kennis, inspiratie en nog veel meer. Ontdek waarvoor we staan.

Welzijn
Wonen
Zorg
Vrijwilligers

Het team van het Kenniscentrum WWZ staat tot uw dienst

Overzicht

Hoe geraak je bij ons, te voet, met de fiets, het openbaar vervoer of de auto.

Welzijn
Wonen
Zorg
Vrijwilligers

Lees onze publicaties

Overzicht

Schrijf je snel in en blijf op de hoogte over alles uit welzijn, wonen, zorg en vrijwilligerswerk.

Welzijn
Wonen
Zorg
Vrijwilligers
cover jaarverslag: Kom te weten waar het Kenniscentrum WWZ zich mee bezig hield en houdt

Kom te weten waar het Kenniscentrum WWZ zich mee bezig hield en houdt.

Kennis
Welzijn
Wonen
Zorg
Kennis
Vrijwilligers