U bent hier

Thematische werkgroepen

Staten-Generaal Welzijn en Zorg in Brussel - 15 februari 2019

1. Hoe komen tot verbindende oplossingen in Brussel over de sectoren en over de taalgrenzen heen?
2. Werken in nabijheid : de uitdaging voor vandaag en morgen?
3. De onzichtbaren, documentlozen en allerkwetsbaarsten van stad (zichtbaar maken?)
4. Digitalisering, social digital design en de welzijnssector: een haat-liefdeverhouding?
5. Burgerinitiatieven in Welzijn en Zorg, hoe ondersteunen?
6. Het welzijn van de welzijnswerker: hoe zorg dragen voor de professional?

 

1. Hoe komen tot verbindende oplossingen in Brussel over de sectoren en over de taalgrenzen heen?

Intersectoraal samenwerken is vandaag een ingeburgerd begrip in het landschap van welzijn en zorg. In Brussel betekent dit samenwerken over sectoren en gemeenschappen heen. Hoe verbindingen leggen tussen sectoren, tussen de taalgemeenschappen en tussen organisaties, ten voordele van de Brusselaar en de cliënt? Hoe kunnen we daarin innovatief zijn?

Met o.a. Valentine Lebacq (Begeleid Wonen Brussel), Annick Dermine (Huis voor Gezondheid; Bruzel), David Hercot (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie).

 

2. Werken in nabijheid : de uitdaging voor vandaag en morgen?

Wat zijn de ingrediënten om tot een nabije zorg te komen? Hoe een Brussels werkveld van nabijheidsdiensten waarborgen en ondersteunen? Hoe kunnen functies die nabijheid inhouden, vertrouwen herstellen en helend zijn voor het welzijn van de Brusselaar? Hoe zijn nabijheidsfuncties een schakel naar verdere hulpverlening of ondersteunend voor preventie, vroegdetectie en informele zorgvormen.

Moderator: Linda Struelens (EVA VZW).

Met o.a. Karen Hillen (Jeugdwelzijnswerker D’Broej), Truus Roesems (WGC Medikuregem), Aziza El Miamouni (Wijkacademie Molenbeek), Erik Claes (Odisee).

 

3. De onzichtbaren, documentlozen en allerkwetsbaarsten van stad (zichtbaar maken?) 

Mensen zonder wettig verblijf, piepjonge nieuwkomers of mensen die niet in het hokje passen. Hoe de toegang tot zorg en hulpverlening waarborgen zeer kwetsbare maar omvangrijke groepen Brusselaars?

Moderator: Angela Van De Wiel (Samenlevingsopbouw).

Met o.a. Sam Mouissat (Merhaba), Veerle Evenepoel (Medimmigrant), Minne Huysmans (VUB en auteur van het boek ‘Terpoceen, jonge nieuwkomers in de stad').

 

4. Digitalisering, social digital design en de welzijnssector: een haat-liefdeverhouding?

Technisch gezien zitten we in een digitale stroomversnelling met volgens experten disruptieve gevolgen, o.a. op de arbeidsmarkt. Maar wat betekent deze digitale vlucht vooruit voor de welzijns- en zorgsector? We horen spreken over digitale hulpverlening, social design  (bv. crime reducing design) tot een app om daklozen de weg te wijzen naar de dagelijkse warme maaltijd. Ingenieurs gaan samen zitten met sociaal werkers en hulpverleners. Hoe hiermee aan de slag gaan om de baten te maximaliseren, de risico’s te beperken en de randvoorwaarden ervan te formuleren? Hoe kunnen welzijnsorganisaties beter inzetten op digitalisering in functie van de cliënt? Hoe smart city en zorgzame stad laten samengaan?

Moderator: Piet Ketele (K.I. Woluwe).

Met o.a. Bert Bonroy (Mobilab, Thomas More), Ilse Marien en Willemien Laenens (VUB, imec-SMIT, leerstoel Smart Cities).

 

5. Burgerinitiatieven in Welzijn en Zorg, hoe ondersteunen?

Brussel bruist van de ontelbare initiatieven van burgers van diverse komaf. Velen hebben raakvlakken met zorg en welzijn, detecteren snel nieuwe noden en vullen gaten in het aanbod, bv. zelforganisaties die werken met jongeren uit kwetsbare moslimgezinnen, het burgerplatform rond transmigranten of actiecomités van burgers rond schone lucht. Hoe complementair en ondersteunend werken vanuit de welzijns- en zorgsector? Hoe kan de welzijns- en zorgsector de brug maken met deze burgerinitiatieven?

Met o.a. Elke Plovie (UC Leuven, Civitaz), Bart Verhaeghe (CSI-flanders – middenveld en innovatie), Cinzia Tagliavine (Ladder'op).

 

6. Het welzijn van de welzijnswerker: hoe zorg dragen voor de professional?

De keiharde armoede, de zware multiproblematieken van de cliënten en de moeilijke beleidscontext in Brussel, maken het de professional op het werkveld niet gemakkelijk. Hoe een netwerk creëren dat deze helden van het veld kan dragen, burn-out en cynisme kan voorkomen en ervoor zorgen dat ze de waardering krijgen die ze verdienen?

Moderator: Steven Degraeve (Erasmushogeschool).

Met o.a. Tom De Deurwaarder (Atelier Groot Eiland), Janne Deblieck (Begeleid Wonen Brussel).

Contact 

Els Nolf

els.nolf@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 54

Sjoert Holtackers

sjoert.holtackers@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 46
Extra info 

De Staten-Generaal Welzijn en Zorg 2019 is volzet.

Lees ook 
zaal staten-generaal

Het verslagboek van de Staten-Generaal Welzijn en Zorg

Kennis
Welzijn
Zorg
Tung

Brusselaars vertellen over hoe zij (min of meer) hun weg hebben gevonden naar een hulpverleningsdienst.

Welzijn
Zorg

Staten-Generaal Welzijn en Zorg roept op supercomplexiteit aan te pakken

Kennis
Welzijn
Zorg

Herbekijk de Staten-Generaal via de opnames van de livestream

Kennis
Welzijn
Zorg

Fotoverslag Staten Generaal Welzijn en Zorg

Welzijn

Een omgevingsanalyse van het Brusselse welzijns- en zorglandschap.

Kennis
Welzijn
Zorg

Onderzoeksrapport over de ervaringen van gebruikers en professionals met de Brusselse welzijns- en zorgsector.

Kennis
Welzijn
Zorg
voorbeeld persona

Gebruikers in verhaal en beeld

Kennis
Welzijn
Zorg
voeten

Op 15 februari 2019 hield het Kenniscentrum WWZ een Staten-Generaal Welzijn en Zorg in Brussel.

Welzijn
Zorg
blote voeten speels

Enkele sprekers nemen u op sleeptouw, om nadien zelf aan de slag te gaan en samen oplossingen te zoeken.

Welzijn
Zorg
rolstoel

Staten-Generaal Welzijn en Zorg in Brussel - 15 februari 2019: inschrijven kan tot 5 februari 2019.

Welzijn
Zorg
fototentoonstelling

De foto’s tonen Brussel in al zijn verscheidenheid opdat we niet vergeten dat we het voor echte mensen doen.

Kennis
Welzijn
Zorg
stadhuis

Samenwerken over sectoren en gemeenschappen heen .

Kennis
Welzijn
Zorg
man met tassen

Hoe een Brussels werkveld van nabijheidsdiensten waarborgen en ondersteunen?

Kennis
Wonen
Zorg
persoon op de rug gezien

De toegang tot zorg en hulpverlening waarborgen voor zeer kwetsbare maar omvangrijke groepen Brusselaars.

Kennis
Welzijn
Zorg
jongeren met gsm

Wat betekent de digitale vlucht vooruit voor de welzijns- en zorgsector?

Kennis
Welzijn
Zorg
keukengerief

Ook zelforganisaties getuigen van veel creativiteit en vindingrijkheid.

Kennis
Welzijn
Zorg
vrouw voor voordeur

Hoe een netwerk creëren dat de helden van het veld kan dragen?

Kennis
Welzijn
Zorg