U bent hier

Cahiers

Onze reeks cahiers maakt de vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar.

De cahiers van het Kenniscentrum WWZ brengen viermaal per jaar een concreet verhaal over Welzijn, Wonen en Zorg in Brussel.

Elk cahier komt tot stand in samenwerking met andere partners. Zo kunnen we steeds weer nieuwe inzichten en concrete praktijken tonen, die inspiratie bieden voor meer Welzijn, beter Wonen en passende Zorg voor kwetsbare bewoners in Brussel en in Vlaanderen. 

  • Cahier 1 toont het project Samenhuizen, een woon- en zorgproject in hartje Brussel waar enkele jongeren en senioren samenwonen met mensen met een geheugenstoornis, een verstandelijke beperking of een psychiatrische problematiek. In dit cahier vertellen de bewoners wat het betekent om samen te wonen met mensen die ze anders nooit hadden ontmoet. De vijf organisaties die dit project mogelijk maakten, gaan dieper in op wat hen motiveert en inspireert.
  • Cahier 2 verschijnt naar aanleiding van de film ‘KOTOSA – Palavers onder de Mangoboom, Le Domaine des Femmes Sages’. In deze documentaire reflecteren Afrikaanse vrouwen over ouder worden in Brussel. De vijf vrouwen in de film werken in de zorgsector, en geven inzicht in de betekenis van ouder worden tussen twee culturen.
  • Cahier 3 is voorgesteld op de studiedag ‘Intersectorale Netwerken’. Het cahier toont voorbeelden van samenwerking tussen organisaties, vaak over sectoren heen, om de kwaliteit van leven voor zorgbehoevenden en voor kwetsbare mensen te verbeteren. Elke samenwerking is een zoektocht om elkaar beter te leren kennen, ten dienste van de cliënt. De getuigenissen bieden inspiratie om zelf aan de slag te gaan. 
  • Cahier 4 gaat in op de uitbouw van Het BuurtPensioen, lokale netwerken van buren die elkaar helpen. Gestart in 2013 in Neder-Over-Heembeek, breidde het inmiddels uit naar Brussel Centrum, Brussel Noord, Laken en er staan nog nieuwe antennes in de steigers. Het cahier toont hoe Het BuurtPensioen werkt, en kijkt naar de toekomst: de ambitie is om in heel Brussel netwerken te starten van wederkerige burenhulp.
  • Cahier 5 Zorgkracht gaat nader in op de resultaten van een onderzoek over persoonlijke zorgnetwerken van kwetsbare burgers.

Er staan reeds nieuwe cahiers op stapel.

  • Vrijwilligerswerk in Brussel laat vrijwilligers aan het woord en toont de reikwijdte en het belang van hun inzet.

  • Muggenstraat is een intergenerationeel woonproject van buurtbewoners in de Anneessenswijk.
  • D-Scope is een onderzoek over vroegdetectie van kwetsbaarheid

Het zorg- en welzijnslandschap in Vlaanderen en in Brussel is ingrijpend aan het veranderen. Demografische en organisatorische evoluties plaatsen overheden en dienstverleners voor grote uitdagingen. In Brussel beweegt er veel. Onze superdiverse stad is een labo voor nieuwe inzichten en projecten. Deze reeks cahiers wil die vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar maken.

Ik wil de Cahiers bestellen

Extra info 
Lees ook 

Cahiers over vernieuwingen, folders over vrijwilligerswerk, boeken over woonvormen, rapporten over zorgkracht en veel meer.

Overzicht

Volgende Cahiers zijn reeds verschenen:

cover cahier

Cahier Zorgkracht

Iemand zal pas hulp en ondersteuning vragen, indien hij of zij die eerst heeft kunnen bieden.

cover cahier

Cahier Het BuurtPensioen groeit

De ontwikkeling van lokale netwerken die de sociale cohesie bevorderen, moeten een structureel onderdeel worden van het stedelijke welzijnsbeleid.

cover cahier

Cahier Samenwerken werkt

Hoe komt een kwalitatieve samenwerking tot stand? Welke vuistregels leiden tot een positief verhaal? Welke modellen bestaan er?

cover cahier

Cahier Kotosa, ouder worden in het multiculturele Brussel

Wat betekent het om zorg te krijgen in een totaal andere context dan waar je ooit geboren en getogen bent?

cover cahier

Cahier Samenhuizen, een gemeenschappelijk woon- en zorgproject in hartje Brussel

Naast jongeren en senioren wonen er ook volwassenen met een geheugenstoornis, een verstandelijke of een psychiatrische problematiek. Allen zijn blij om samen te wonen.