U bent hier

Voor doorverwijzers

Is jouw cliënt of cursist toe aan vrijwilligerswerk?

Nederlands oefenen, zelfvertrouwen krijgen, werkervaring opdoen, sociale contacten...

Wij helpen iedereen die op zoek is naar vrijwilligerswerk. Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, psychosociale problemen of voor mensen die nog niet zo goed Nederlands spreken, kan vrijwilligerswerk een manier zijn om te wennen aan werkritme, zelfvertrouwen te krijgen, werkervaring op te doen of sociale contacten op te bouwen.

Voorlichting

Wij kunnen infosessies verzorgen voor je cliënten om hen te vertellen over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk en wat het hen kan opleveren. Hiervoor vragen we een onkostenvergoeding van €20. Dit bevat onze vervoerskosten binnen Brussel en de kosten voor het infomateriaal.

Lessenpakket

Leerkrachten NT2 kunnen hun cursisten warm maken voor Oefenkansen Nederlands via vrijwilligerswerk dankzij het handige lesmateriaal dat we uitwerkten i.s.m. het Huis van het Nederlands. Een volledig uitgewerkte les met informatie maar ook stellingen, afbeeldingen, getuigenissen, filmpjes en interessante websites. 

Onthaal

Via ons onthaal kunnen wij (kandidaat)vrijwilligers informeren over het Brusselse aanbod voor vrijwilligerswerk. Onze onthaalmedewerkers kunnen indien gewenst aan het onthaal ook samen met de (kandidaat)vrijwilliger telefonisch een afspraak maken bij een organisatie voor een eerste gesprek. Wat we niet doen is de persoon vergezellen naar de afspraak. We voorzien wel opvolging door via mail of telefoon opnieuw contact op te nemen met de (kandidaat)vrijwilliger om te vragen of hij vrijwilligerswerk heeft gevonden.

Jullie werken ongetwijfeld zelf met vrijwilligers. Komt er af en toe iemand langs die je geen plaats in jullie vrijwilligersteam kan geven of die graag ander vrijwilligerswerk wil doen? Dan mag je hen doorverwijzen naar ons onthaal in Muntpunt.

Kennis & vaardigheden

Welke specifieke kennis en vaardigheden nodig zijn voor vrijwilligerswerk verschilt per functie.

Voor je vrijwilligerswerk zoekt, stel je best even volgende vragen:

  • Weet ik wat vrijwilligerswerk is?

  • Wat zou ik graag doen? Wanneer is vrijwilligerswerk plezant voor mij?

  • Op welke manier word ik best gecontacteerd? 

  • Moet mijn omgeving rekening houden met persoonlijke beperkingen (bv slechtziend) ?

  • Werk ik liever zelfstandig of functioneer je beter in groep?

  • Kan je je aan afspraken houden of moet je daar nog in oefenen?

  • Welk niveau Nederlands heb ik?

  • Ben ik klaar voor alle soort vrijwilligerswerk (fysiek, psychologisch, ...)?

  • Zoek ik vrijwilligerswerk nabij of kan ik me verplaatsen? Hoe?

  • Wil ik regelmatig vrijwilligerswerk of tijdelijk?

Wat verwacht een vrijwilligersorganisatie?

Vrijwilligerswerk is een activiteit die je - vrijwillig en onbezoldigd - doet bij een maatschappelijke organisatie: stichtingen, verenigingen, buurtinitiatieven en vzw's. 

Via vrijwilligerswerk help je het doel van de organisatie verwezenlijken: iets doen voor iets of iemand anders, het zelfstandig aan de slag gaan voor een organisatie. Als vrijwilliger lever je een bijdrage aan een maatschappelijk doel zoals een schoner milieu, het welzijn van vluchtelingen of een filmfestival in de buurt bijvoorbeeld.

In sommige organisaties zijn er grenzen aan de mogelijkheden voor mensen die veel begeleiding nodig hebben op een vrijwilligersplek. Vraag goed na tijdens het gesprek wat wel of wat niet mogelijk is.

 

Lees ook 

Met vrijwilligers werken is een vak apart. Daar willen wij je graag bij helpen.

Vrijwilligers

creëer kansen tot ontmoeting en stimuleer het lokale vrijwilligerswerk

Vrijwilligers

Als lid geniet je van extra hulp in je zoektocht naar vrijwilligers en krijg je korting op ons vormingsaanbod en in onze shop

Vrijwilligers