U bent hier

IFG blijft strijd tegen tekort aan verpleegkundigen en zorgkundigen ook in 2020 aangaan

Het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten is een Fonds voor bestaanszekerheid van het Paritair Comité 330 dat gecoördineerd wordt door FeBi vzw met als doel:

  • het tekort aan verpleegkundigen en zorgkundigen op te vangen.
  • kansen te bieden aan lager geschoolde werknemers in de sector om zich om te scholen met behoud van basisloon.
  • tewerkstelling in de sector te bevorderen.

Dit doet het middels de organisatie van drie projecten, die ook in 2020 verlengd worden. Hieronder een korte samenvatting van deze acties. Meer informatie hier: https://bit.ly/2FQpwD6.

Opleidingsproject voor verpleegkundigen
Dit opleidingsproject maakt het al enkele jaren mogelijk voor werknemers uit een aantal sectoren van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten om met behoud van loon, een opleiding te volgen van maximum vier schooljaren tot bachelor in de verpleegkunde (A1) of in drie jaar tot gegradueerde verpleegkundige (A2).

Opleidingsproject zorgkundige (deeltijdse opleiding)
Dit project biedt de kans aan niet-verzorgend personeel om zich om te scholen tot zorgkundige via een deeltijds schooltraject met behoud van basiswedde. De werknemer zal een deel van zijn arbeidstijd worden vrijgesteld om de opleiding te volgen. Het IFG financiert de vervanging van deze vrijgestelde uren.

Pilootproject IFG/febelfin
In 2019 heeft het IFG voor het eerst een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de banksector. Binnen dit project geeft het IFG de mogelijkheid aan bankmedewerkers die hun job zullen verliezen (door herstructurering) om een voltijdse opleiding tot verpleegkunde of zorgkundige te volgen via een job in de sector.

(Photo by Matthias Zomer from Pexels)