U bent hier

Intersectorale Netwerker

Personen met een handicap maken hoe langer hoe meer gebruik van de gewone voorzieningen in de samenleving. De sector voor Personen met een Handicap (VAPH) werkt dan ook graag samen met andere sectoren zoals kinderopvang, bijzondere jeugdzorg, centra algemeen welzijnswerk, thuiszorg, centra voor geestelijke gezondheidszorg, thuislozenzorg, dienstencentra, vrijwilligerswerkingen, opvoedingswinkels, enzovoort.

De intersectorale netwerker van het Kenniscentrum WWZ gaat actief op zoek naar Brusselse partners om samen de kwaliteit van de zorg te verbeteren voor mensen met een handicap of een specifieke zorgbehoefte. 

U mag ons altijd contacteren 

 • om organisaties te leren kennen waarmee u ervaringen kan uitwisselen
  Bv. Je werkt in een kinderdagverblijf waar ook kinderen welkom zijn die extra zorg nodig hebben. Je wil graag meer informatie over bepaalde handicaps, hoe je best met die kinderen omgaat, wat een juiste aanpak is. 
  De intersectorale netwerker pluis uw vraag verder uit en brengt u in contact met de geschikte zorgpartner.
   
 • om bij te leren over verschillende soorten beperkingen
  Bv. Aan het onthaal van een CAW merk je pas na verloop van tijd dat een hulpvrager vaak met dezelfde vragen langskomt. Hij lijkt ook moeilijk te onthouden wat je hem uitlegt. Zou hij een verstandelijke handicap hebben? Hoe kan je dit eerder herkennen en hoe kan je daarop inspelen? Daar wil je team graag wat meer informatie over.
  De intersectorale netwerker brengt u in contact met een organisatie die u daarmee verder kan helpen, aangepast aan uw situatie.
   
 • om samen een concreet project uit te werken of een samenwerking uit te bouwen
  Bv. Je werkt in de buitenschoolse opvang en wil je opvang ook openstellen voor kinderen met een beperking.
  Bv. Je werkt met mensen die thuisloos zijn en wil geschikte activiteiten aanbieden voor personen met een vermoeden van handicap.
  De intersectorale netwerker zoekt mee naar een passende aanpak en brengt u in contact met geschikte partners.

 

Contact 

Els Nolf

els.nolf@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 54
Lees ook 
cover cahier

Hoe komt een kwalitatieve samenwerking tot stand? Welke vuistregels leiden tot een positief verhaal? Welke modellen bestaan er?

Welzijn
Zorg

Hoe gaat het er op een nader aan toe? Kom het te weten dankzij de kijkstages

Welzijn
Zorg
overleg

Het overleg- en samenwerkingsorgaan van de Nederlandstalige gehandicaptenzorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Welzijn
Zorg
grafiek persoonsvolgende financiering

Hoe kom je tot vraaggestuurde zorg en assistentie en tot een zorggarantie voor personen met de zwaarste ondersteuningsnood

Welzijn
Zorg
vergadering

Hoe ziet de Brusselse sector Personen met een Handicap eruit? Wat is het verschil tussen het VAPH en de Phare?

Welzijn
Zorg
mensen op straat

Als je je tijdig aansluit bij de Vlaamse Sociale Bescherming dan kan je beroep doen op een systeem van zorgbudgetten en tegemoetkomingen .

Welzijn
Zorg

Onze reeks cahiers maakt de vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar.

Welzijn
Wonen
Zorg