U bent hier

Staten-Generaal Welzijn en Zorg Brussel

Op deze dag denken we na over mogelijke acties voor Welzijn en Zorg. De cliënt en de Brusselaar staan centraal. We zoeken in werven antwoorden op problematieken in een stad vol complexiteit, kwetsbaarheid en snelle verandering. We focussen ons op wat we als sectoren samen met elkaar in handen kunnen nemen en zo op onze eigen impact. Daarnaast geven we structurele signalen door aan de overheden.

Doelstellingen van deze Staten-Generaal

 1. We brengen de Brusselaars en hun ervaring met zorg en welzijn in beeld.
 2. We formuleren acties en verbetervoorstellen die intersectoraal zijn.
 3. We stimuleren deelnemers om ook al op de Staten-Generaal met elkaar in dialoog te gaan om acties met impact te ontwikkelen. We omschrijven gezamenlijke werven waarmee de deelnemers na de Staten-Generaal samen aan de slag gaan.
 4. We gaan in dialoog met en inspireren overheden door middel van een goede verslaggeving.

Voorbereidende stappen

Omgevingsanalyse

Een omgevingsanalyse wordt opgesteld, zowel de huidige situatie als een toekomstverkenning van trends in de sectoren voor de komende 5 jaar. We volgen daarvoor de DESTEP –methode. Het bestaat enerzijds uit cijfermateriaal en literatuur. Anderzijds bouwen we voort op de trends en tendensen die bevraagd werden in het kader van het meerjarenplan aan de sectoren.

Kwalitatief onderzoek naar toegang tot welzijn en zorg

Samen met de VUB werd een kwalitatief onderzoekstraject opgezet aangaande toegang tot welzijn en zorg:

 • De cliëntbevraging via focusgroepen vond plaats in april. Verschillende groepen werden geïnterviewd: ouderen, personen met een verstandelijke beperking, personen met een psychische kwetsbaarheid, personen in werktrajecten, personen met een fysieke of sensoriële beperking, welzijnswerkers die ook cliënt zijn (en in Brussel wonen), mensen met een traject van thuisloosheid. Doorheen de groepen was er aandacht voor cliënten van verschillende afkomst. Ongeveer 54 Brusselaars werden bevraagd!
 • Een 100-tal straatinterviews met Brusselaars.
 • De Focusgroepen met professionals vonden plaats op 20 juni in de Erasmushogeschool. Een 40-tal professionals kwamen opdagen en leverden een schat aan informatie

Dank aan iedereen die hieraan meewerkte. De resultaten worden bekendgemaakt in een rapport en voorgesteld op de Staten-Generaal.

Stuurgroep Staten-Generaal

Om de organisatie van de Staten-Generaal in goede banen te leiden werd in juni een stuurgroep opgericht. De stuurgroep bestaat uit:

 • Betrokkenen van de VUB
 • Voorzitters adviesraden VGC
 • 2 medewerkers van de VGC
 • Vertegenwoordiger IROJ
 • 4 externe uitgenodigden  (CAW Brussel, Samenlevingsopbouw Brussel, Huis voor Gezondheid, Minderhedenforum)
 • 3 interne medewerkers
 • 3 personen die het cliëntperspectief opnemen

Tot slot wordt een communicatietraject gepland. Houd onze nieuwsbrief en facebookpagina in de gaten!

Contact 

Els Nolf

els.nolf@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 54