U bent hier

Smart city en zorgzame stad laten samengaan

Wat betekent de digitale vlucht vooruit voor de welzijns- en zorgsector?

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting stelt dat er nog steeds een digitale kloof is die samenhangt met opleidingsniveau, activiteitsstatus, leeftijd en geslacht. De nieuwe digitale kloof is verschoven van toegang tot internet (en PC) naar het beschikken over de juiste vaardigheden om met deze technologieën om te gaan. Deze digitale ongeletterdheid bij bepaalde groepen is een bedreiging.

Heel wat gangbare technologische ontwikkelingen dragen nochtans al bij tot een verhoogde levenskwaliteit voor personen met of zonder zorg- of ondersteuningsnood, denk aan tablets, smartphones, apps  of ‘slimme’ horloges. Zorgdomotica of zorgtechnologie integreert technologie en diensten die specifiek  worden ingezet om het leven van ouderen en hulpbehoevenden makkelijker of comfortabeler te maken. Digitale technologie zal een belangrijke rol spelen in de omschakeling van curatieve naar meer preventieve zorg, bijvoorbeeld in het aanzetten tot gedragsverandering.

De ethische dimensie is belangrijk: wie heeft toegang tot welke gegevens? En waarvoor worden ze gebruikt?

De gebruiker verwacht dat zorgtechnologie voordelen biedt op vlak van veiligheid, comfort, zelfredzaamheid en sociaal contact, maar blijft toch nog achterdochtig, is nog te weinig betrokken bij de ontwikkeling of wordt onvoldoende begeleid in het gebruik er van. Ook de ethische dimensie is belangrijk: wie heeft toegang tot welke gegevens? En waarvoor worden ze gebruikt?

Een andere niet te negeren trend is die van de online hulpverlening. Het heeft als voordeel dat het enerzijds grote groepen kan bereiken en anderzijds toch gepersonaliseerd kan zijn. Bovendien bereikt het mensen in hun natuurlijke omgeving en is het minder afhankelijk van tijd en plaats. Via fora, chatprogramma’s, mail of andere media kunnen personen in contact treden met een hulpverlener (of lotgenoten). Apps of websites begeleiden personen in hun zelfhulp. Er worden tegenwoordig zelfs “serious games” ontwikkeld om personen via online trainingen nieuwe vaardigheden aan te leren. Op deze manier kan online hulpverlening een gediversifieerd hulpverleningsaanbod bieden bij complexe problemen, of gevoelige thema’s.

Technisch gezien zitten we in een digitale stroomversnelling met volgens experten disruptieve gevolgen, o.a. op de arbeidsmarkt. Maar wat betekent deze digitale vlucht vooruit voor de welzijns- en zorgsector? We horen spreken over digitale hulpverlening, social design  (bv. crime reducing design) tot een app om daklozen de weg te wijzen naar de dagelijkse warme maaltijd. Ingenieurs gaan samen zitten met sociaal werkers en hulpverleners. Hoe hiermee aan de slag gaan om de baten te maximaliseren, de risico’s te beperken en de randvoorwaarden ervan te formuleren? Hoe kunnen welzijnsorganisaties beter inzetten op digitalisering in functie van de cliënt? Hoe smart city en zorgzame stad laten samengaan?

Zoek samen met moderator: Piet Ketele (K.I. Woluwe) en o.a. Bert Bonroy (Mobilab, Thomas More), Ilse Marien en Willemien Laenens (VUB, imec-SMIT, leerstoel Smart Cities) naar oplossingen in de thematische werkgroep ‘Digitalisering, social digital design en de welzijnssector: een haat-liefdeverhouding?' op de Staten-Generaal Welzijn en Zorg.

 

Contact 

Els Nolf

els.nolf@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 54

Sjoert Holtackers

sjoert.holtackers@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 46
Extra info 

De Staten-Generaal Welzijn en Zorg 2019 is volzet.

Lees ook 
zaal staten-generaal

Het verslagboek van de Staten-Generaal Welzijn en Zorg

Kennis
Welzijn
Zorg
Tung

Brusselaars vertellen over hoe zij (min of meer) hun weg hebben gevonden naar een hulpverleningsdienst.

Welzijn
Zorg

Staten-Generaal Welzijn en Zorg roept op supercomplexiteit aan te pakken

Kennis
Welzijn
Zorg

Herbekijk de Staten-Generaal via de opnames van de livestream

Kennis
Welzijn
Zorg

Fotoverslag Staten Generaal Welzijn en Zorg

Welzijn

Een omgevingsanalyse van het Brusselse welzijns- en zorglandschap.

Kennis
Welzijn
Zorg

Onderzoeksrapport over de ervaringen van gebruikers en professionals met de Brusselse welzijns- en zorgsector.

Kennis
Welzijn
Zorg
voorbeeld persona

Gebruikers in verhaal en beeld

Kennis
Welzijn
Zorg
voeten

Op 15 februari 2019 hield het Kenniscentrum WWZ een Staten-Generaal Welzijn en Zorg in Brussel.

Welzijn
Zorg
blote voeten speels

Enkele sprekers nemen u op sleeptouw, om nadien zelf aan de slag te gaan en samen oplossingen te zoeken.

Welzijn
Zorg
voeten marokkaanse vrouw

Het doel is samen oplossingen te zoeken.

Welzijn
Zorg
rolstoel

Staten-Generaal Welzijn en Zorg in Brussel - 15 februari 2019: inschrijven kan tot 5 februari 2019.

Welzijn
Zorg
fototentoonstelling

De foto’s tonen Brussel in al zijn verscheidenheid opdat we niet vergeten dat we het voor echte mensen doen.

Kennis
Welzijn
Zorg
stadhuis

Samenwerken over sectoren en gemeenschappen heen .

Kennis
Welzijn
Zorg
man met tassen

Hoe een Brussels werkveld van nabijheidsdiensten waarborgen en ondersteunen?

Kennis
Wonen
Zorg
persoon op de rug gezien

De toegang tot zorg en hulpverlening waarborgen voor zeer kwetsbare maar omvangrijke groepen Brusselaars.

Kennis
Welzijn
Zorg
keukengerief

Ook zelforganisaties getuigen van veel creativiteit en vindingrijkheid.

Kennis
Welzijn
Zorg
vrouw voor voordeur

Hoe een netwerk creëren dat de helden van het veld kan dragen?

Kennis
Welzijn
Zorg