U bent hier

Al het nieuws

Primaire tabs

Expo 'vrijwilligers in Brussel' in GC De Kriekelaar

woensdag, 27 november, 2019 - 13:00

Vrijwilligers zijn het kloppende hart van Brussel. Daarom zetten wij hen graag eens in de kijker. Ontdek de kleurrijke en intieme portretten van Brusselse vrijwilligers.

Wat drijft iemand om vrijwilligerswerk te doen? Rode draad bij vrijwilligerswerk is de belangeloze inzet. De motivatie hiervoor verschilt bij elke vrijwilliger. Maar iedereen beschouwt het als een verrijking van zichzelf. Vrijwilligerswerk binnen een Brusselse context maakt het nog een tikkeltje bonter.

Ontdek de kleurrijke en intieme portretten in de reeks ‘Volunteers of BXL’. De portretten werden gerealiseerd door de vrijwilligers van het redactieteam van Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel.

Wanneer: ...Lees meer

Ben jij een radicale vernieuwer?

maandag, 4 november, 2019 - 16:19

Wie helpt ons uit de klimaatimpasse? Hoe pak je eenzaamheid aan? Kan je economie en duurzaamheid met elkaar rijmen? Wat helpt je gezonder te leven? En wie geeft mensen in armoede nieuwe mogelijkheden?

Burgers, bedrijven en verenigingen werken hiervoor dagelijks producten, diensten en concepten uit. Sommigen staren zich blind op de problemen; anderen zien oplossingen. Radicaal vernieuwend, voor een betere wereld en een beter klimaat.

Ben jij een Radicale Vernieuwer? Biedt jouw project, product of dienst een oplossing voor een maatschappelijke uitdaging (armoede, zorg, mobiliteit, klimaat, enz.)? Meld je dan voor 24 november aan bij...Lees meer

Thematisch rapport "Armoede, slechte huisvesting en uithuiszettingen in het Brussels Gewest" 2018

donderdag, 31 oktober, 2019 - 13:54

Omwille van het omvangrijke probleem met betrekking tot de toegang tot degelijke huisvesting in het Brussels Gewest, wijdde het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad haar Thematisch Armoederapport 2018 aan de problematiek van slechte huisvesting en, meer specifiek, uithuiszettingen in het Gewest. Het rapport “Armoede, slechte huisvesting en uithuiszettingen in het Brussels Gewest” illustreert in de eerste plaats de dramatische gevolgen van uithuiszettingen, zowel wat betreft de traumatiserende ervaring als haar katalyserende en versterkende effecten op situaties van armoede en gebrekkige toegang tot rechten. Daarnaast wijst het op de grote moeilijkheden, tot zelfs de onmogelijkheid, om...Lees meer

Het regeerakkoord van de Vlaamse regering

donderdag, 3 oktober, 2019 - 12:03

Na de Brusselse en de Waalse is nu ook de Vlaamse regering gevormd. N-VA, CD&V en Open Vld vormen een coalitie. Wouter Beke is de nieuwe Vlaamse minister voor Welzijn, Benjamin Dalle wordt minister voor Brussel. Wat zij willen de volgende vijf jaar willen verwezenlijken vind je in het Vlaamse regeerakkoord . De nieuwe ploeg wil een "een buurtgericht, inclusief en warm sociaal beleid voeren" staat er in het luik welzijn . Voor wat Brussel betreft, blijft onder meer "de Brusselnorm centraal staan".

Lees meer

RIZIV-project voor de vergoeding van klinische psychologen/orthopedagogen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

woensdag, 2 oktober, 2019 - 12:49

Vanaf 1 april start de operationalisatie van de terugbetalingsmaatregel voor eerstelijnspsychologische/orthopedagogische zorg. De nieuwe rol van klinisch psycholoog / orthopedagoog maakt deel uit van deze hervorming binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor volwassenen. Dit betreft een eerste stap die het hulp- en zorgsysteem zal uitwerken voor een specifieke groep van patiënten met psychische problemen zoals angst, depressie en alcoholproblemen.

Het doel is een nieuw preventief aanbod in de GGZ, in aanvulling op het bestaande en om de link hiervan te versterken, enerzijds met de eerstelijn (huisartsen, ...) en anderzijds met de netwerken die gespecialiseerd zijn in de...Lees meer

cover cahier 10

Cahier Buurtgerichte zorg

dinsdag, 1 oktober, 2019 - 15:02

Buurtgerichte zorg is een organisatiemodel om aan iedereen in een buurt passende hulp en zorg aan te bieden. Want de buurt is de uitgelezen plek voor de organisatie van nabije zorg en ondersteuning. Visie en werkpraktijken hierover krijgen vorm, en het beleid heeft opnieuw meer aandacht voor een buurtgerichte benadering in welzijn en zorg.

Dit cahier is de voorlopige synthese van visie, praktijken en projecten buurtgerichte zorg in Brussel. De acht functies van buurtzorgregie worden getoetst aan de praktijk van enkele inspirerende projecten en drie initiatieven van de ...Lees meer

Een bloem, een glimlach

donderdag, 26 september, 2019 - 15:23

« Laten we een warm moment beleven !

Wij geven jou een bloem, geef ze aan een eenzame oudere persoon in je buurt »

1 oktober : Internationale Dag van de Ouderen, Georganiseerd door de Verenigde Naties sinds 1990

We wensen de bewoners in de buurten waar de burenhulpnetwerken aanwezig zijn te sensibiliseren over eenzaamheid bij ouderen en hoe kleine handelingen een verschil kunnen maken. Dit is het 2de jaar dat Het buurtPensioen en Bras dessus Bras dessous deze actie “een bloem, een glimlach” voeren.

«Een bloem, een...Lees meer

Samen dak- en thuisloosheid vermijden - Lutter ensemble contre le sans-abrisme et l’absence de chez-soi

donderdag, 19 september, 2019 - 12:06

Wie in een residentiële voorziening verbleef en die verlaat, loopt een groot risico om thuisloos te worden. Dit voorkomen vraagt een intensieve intersectorale samenwerking. Het netwerk van betrokken actoren is groot. Dat biedt perspectief.

Rebecca Thys, Klaar De Smaele en Birger Blancke schreven er een artikel over op Sociaal.net: https://sociaal.net/achtergrond/samen-dak-en-thuisloosheid-vermijden .

Het CBCS zorgde voor de vertaling naar het Frans: https://www.cbcs.be/Lutter-ensemble-contre-le-sans-abrisme-et-l-absence-de-chez-soi

Toute personne qui a résidé dans un établissement résidentiel et le quitte court un grand risque de se retrouver sans abri. Prévenir cet état de fait requiert une...Lees meer

'Laagdrempelige ontmoetingsplekken zijn nodig'

woensdag, 18 september, 2019 - 11:49

Ontmoeting en samenwerking vormden de rode draad van de Open Inspiria "De dingen des levens" over psychische kwetsbaarheid in Brussel een plaats geven in de welzijns- en zorgsector. Ontmoeting voor diegenen die nood hebben aan zorg. Dat kan op informele plaatsen, in de buurt ... En samenwerken willen de actoren. Elkaar beter leren kennen.

"Terwijl meer dan een derde van de Brusselaars psychische klachten heeft, doet amper zeven procent een beroep op professionele diensten voor hulp", stelde Els Nolf van het Kenniscentrum WWZ vast. Hoe komt dit, vroeg ze zich af. "Intussen is er ook een...Lees meer

sprekers

'Communiceer als een oen'

woensdag, 11 september, 2019 - 14:29

Persoonsgerichte zorg. Dat is de aanbeveling die naar voor kwam op de trefdag Cultuursentieve zorg in de residentiële ouderenzorg. Als je rekening wil houden met ouderen met een migratieachtergrond moet je rekening houden met hun wensen en verlangens, maar eigenlijk moet je dat doen voor iedereen. Alle ouderen en het personeel.

Een breed gezelschap van mensen uit het beleid, de woonzorg, zelforganisaties en het middenveld, de sector integratie & inburgering en ervaringsdeskundigen verzamelden hartje Brussel op de zolder van de Markten om te reflecteren over de keuzemogelijkheden en de kwaliteit van de residentiële zorg voor ouderen...Lees meer