U bent hier

Beleidsnieuws

Primaire tabs

Burgerinitiatieven van mensen met een migratie-achtergrond als essentiële schakel in het Brusselse welzijnslandschap

donderdag, 28 november, 2019 - 09:52

En Français voir ci-dessous

De Vlaamse regering wilde deze week in allerijl een decreetwijziging laten goedkeuren die het haar mogelijk maakt om organisaties die volgens haar ‘segregerend’ werken niet langer te ondersteunen. ‘De band met het thuisland blijft te sterk aanwezig om aan goede gemeenschapsvorming te doen’, aldus hoofdindiener en Vlaams parlementslid voor de N-VA Marius Meremans. Organisaties zoals de Federatie van Mondiale Democratische Organisaties (FMDO) worden genoemd.

De stemming gaat deze week niet door, maar dat neemt niet weg dat we als Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg ongerust zijn....Lees meer

Expo 'vrijwilligers in Brussel' in GC De Kriekelaar

woensdag, 27 november, 2019 - 13:00

Vrijwilligers zijn het kloppende hart van Brussel. Daarom zetten wij hen graag eens in de kijker. Ontdek de kleurrijke en intieme portretten van Brusselse vrijwilligers.

Wat drijft iemand om vrijwilligerswerk te doen? Rode draad bij vrijwilligerswerk is de belangeloze inzet. De motivatie hiervoor verschilt bij elke vrijwilliger. Maar iedereen beschouwt het als een verrijking van zichzelf. Vrijwilligerswerk binnen een Brusselse context maakt het nog een tikkeltje bonter.

Ontdek de kleurrijke en intieme portretten in de reeks ‘Volunteers of BXL’. De portretten werden gerealiseerd door de vrijwilligers van het redactieteam van Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel.

Wanneer: ...Lees meer

Het regeerakkoord van de Vlaamse regering

donderdag, 3 oktober, 2019 - 12:03

Na de Brusselse en de Waalse is nu ook de Vlaamse regering gevormd. N-VA, CD&V en Open Vld vormen een coalitie. Wouter Beke is de nieuwe Vlaamse minister voor Welzijn, Benjamin Dalle wordt minister voor Brussel. Wat zij willen de volgende vijf jaar willen verwezenlijken vind je in het Vlaamse regeerakkoord . De nieuwe ploeg wil een "een buurtgericht, inclusief en warm sociaal beleid voeren" staat er in het luik welzijn . Voor wat Brussel betreft, blijft onder meer "de Brusselnorm centraal staan".

Lees meer

De bestuursakkoorden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

vrijdag, 26 juli, 2019 - 16:07

Sinds midden juli is er een nieuwe regering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Groen, Open VLD en One.brussels slaan de handen in elkaar met PS, Ecolo en Défi. De nieuwe ploeg ambieert onder meer 15.000 woningen aan sociale voorwaarden, en de uitbreiding van het jongerengarantieplan naar alle werklozen. Wie het hele akkoord wil lezen kan dit hier downloaden .

Dit betekent ook dat het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is samengesteld. Kindvriendelijkheid (een stad op maat van een kind is goed voor iedereen), participatie (zowel met burgerbewegingen, middenveld als kansengroepen), meertaligheid (Nederlands bij...Lees meer

cover jaarverslag: Kom te weten waar het Kenniscentrum WWZ zich mee bezig hield en houdt

Rondleiding 2019

donderdag, 9 mei, 2019 - 11:39

Wie meer te weten wil komen over wat het Kenniscentrum WWZ allemaal voor jullie kan doen, krijgt van ons een Rondleiding. We nemen je mee doorheen een zorgzame buurt waar je graag wil wonen. Hoe omgaan met de vermaatschappelijking van de zorg? Hoe een divers publiek bereiken? Wat mag en kan een vrijwilliger? Welke interessante woonprojecten en -vormen bestaan er? Bestaat de Vlaamse Sociale Bescherming ook voor Brusselaars? Kom te weten waar het Kenniscentrum WWZ zich mee bezig hield en houdt en volg onze Rondleiding 2019, hieronder als flipbook of hiernaast als PDF-download.Lees meer

zaal staten-generaal

Verbindende oplossingen voor Brussel

donderdag, 25 april, 2019 - 16:12

‘Brussel is een supercomplexe stad die permanent in beweging is en waarin een diversiteit aan kwetsbare bewoners steeds onzichtbaarder dreigt te worden. We roepen Vlaanderen op om verantwoordelijkheid te blijven opnemen voor het welzijn van de Brusselaar door de eigenheid van Brussel te erkennen, een beleid op maat van Brussel te voeren en de Brusselse welzijns- en zorgsector hiertoe de nodige ruimte en gepaste handvaten te bieden. Kortom: hoog tijd voor een volwaardig Vlaams-Brussels welzijnsbeleid met Brussel-eigen oplossingen ten dienste van de Brusselaar.’

Deze enkele woorden vatten de kern van de Staten-Generaal Welzijn en Zorg van...Lees meer

'Vernieuwing ontstaat uit samenwerken'

woensdag, 13 februari, 2019 - 15:16

Kijk door de ogen van de kwetsbare Brusselaar. Die heeft geen nood aan een supercomplex kluwen van overheden, organisaties, regels ... maar wil een duidelijk hulptraject. Daar moeten we allemaal, niet alleen de overheid, maar ook de organisaties, aan werken. Dat was de duidelijke boodschap van de Staten-Generaal Welzijn en Zorg.

Wat is de staat van het welzijn en gezondheid in Brussel? Hoe vergaat het de Brusselaar? En wat kunnen we eraan doen? Prangende vragen die leven in de sector, want de Staten-Generaal Welzijn en Gezondheid was reeds enkele weken vooraf volzet. 250 geïnteresseerden zakten af...Lees meer

Herbekijk de Staten-Generaal Welzijn en Zorg

woensdag, 13 februari, 2019 - 09:27Herbekijk de Staten-Generaal. Start: Tweede luik: Erhan Demirci Workshop 1: Workshop 1 - slot: Slottoespraak Minister Gatz:Lees meer

Subsidies voor kleinschalige projecten armoedebestrijding

maandag, 14 januari, 2019 - 16:23

Sinds 2015 heeft de Vlaamse Gemeenschapscommissie ( VGC ) een subsidiereglement voor kleinschalige projecten armoedebestrijding .

De VGC wil projecten van feitelijke verenigingen en vzw’s ondersteunen die mee gedragen worden door vrijwilligers, door en voor mensen in armoede. In deze projecten staan ontmoeting, samenwerking en emancipatie centraal.

De initiatieven die in aanmerking komen kunnen jaarlijks een projectsubsidie van maximaal 5.000 EUR vragen.

Vanaf 2019 werden er opnieuw middelen voorzien voor kleinschalige projecten armoedebestrijding.

Er is geen specifieke deadline voor indiening. Projectaanvragen kunnen vanaf nu en gedurende het hele jaar 2019 ingediend worden. Let wel:...Lees meer