U bent hier

Nieuws rond welzijn, wonen en zorg

Primaire tabs

IFG blijft strijd tegen tekort aan verpleegkundigen en zorgkundigen ook in 2020 aangaan

dinsdag, 21 januari, 2020 - 13:52

Het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten is een Fonds voor bestaanszekerheid van het Paritair Comité 330 dat gecoördineerd wordt door FeBi vzw met als doel:

het tekort aan verpleegkundigen en zorgkundigen op te vangen. kansen te bieden aan lager geschoolde werknemers in de sector om zich om te scholen met behoud van basisloon . tewerkstelling in de sector te bevorderen.

Dit doet het middels de organisatie van drie projecten, die ook in 2020 verlengd worden. Hieronder een korte samenvatting van deze acties. Meer informatie hier: https://bit.ly/2FQpwD6 .

Opleidingsproject voor verpleegkundigen Dit opleidingsproject maakt...Lees meer

vrouwen aan de bar

Samenwerken in tijden van persoonsvolgende financiering werkt

dinsdag, 17 december, 2019 - 15:08

Het Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (BROG) is het overlegplatform van de Vlaams erkende sector voor personen met een handicap en hun samenwerkingspartners. Het overleg zet zich in om de situatie voor personen met een beperking in Brussel op te volgen, te analyseren en te verbeteren.

Het BROG tracht de ambities van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap waar te maken in de Brusselse grootstedelijke context. Personen met een handicap hebben het recht op toegang en participatie op alle aspecten van het maatschappelijk leven. Waar mogelijk werken de leden intersectoraal en leggen ze actief...Lees meer

Geslaagde studievoormiddag over Handistreaming

maandag, 16 december, 2019 - 09:59

Op 21 oktober 2016 heeft het Brusselse Parlement de ordonnantie Handistreaming aangenomen. Deze ordonnantie verplicht om de handicapdimensie te betrekken in alle beleidslijnen, door de instanties die bevoegd zijn voor hun uitwerking, uitvoering en evaluatie. De doelstelling van deze ordonnantie is dat de verantwoordelijken bij elke politieke beslissing automatisch rekening houden met personen met een handicap en de ...Lees meer

cover cahier 11

Cahier Diversiteit in de Brusselse zorg- en welzijnssector

vrijdag, 13 december, 2019 - 09:58

De samenleving verandert, ook de welzijns-, woon- en zorgsector. Diversiteit is het nieuwe normaal. Steeds meer deelnemers en zorgbehoevenden zijn van vreemde origine, net zoals het personeel dat voor de begeleiding en de zorg instaat. Steeds meer organisaties stellen zich de vraag hoe ze met die toenemende diversiteit moeten omgaan.

Verschillen tussen mensen zijn waardevol. Mensen in hokjes steken of herleiden tot hun cultuur, doet afbreuk aan wie ze zijn. Diversiteit dwingt ons om na te denken over gelijkenissen en verschillen, over vooroordelen en sociale rechtvaardigheid, over discriminatie en participatie, over privileges en het loslaten ervan. Diversiteit...Lees meer

Coöperatief wonen maakt het mogelijk betaalbaar wonen te garanderen

woensdag, 11 december, 2019 - 15:50

Op de tweede inspiratiedag coöperatief wonen daagden 50 deelnemers op, voor alweer een boeiende dag over het coöperatief woonmodel, met deze keer aandacht voor de financiële aspecten, in bijzonder de betaalbaarheid, eigen aan het model.

Ter introductie van deze dag las Karel Lootens (Wooncoop) enkele fictieve krantenkoppen voor die we hopelijk binnen enkele jaren als waar mogen lezen, uit de weekendeditie van onze trouwe krant. De wooncoöperatie is ondertussen gemeengoed geworden en de overheid heeft ogen en oren voor wat ooit een randverschijnsel was. Dat hebben we alvast onthouden van deze ludieke doch oprechte opwarmer....Lees meer

Internationale dag voor personen met een handicap: Stappen naar inclusie

dinsdag, 3 december, 2019 - 09:01

In 1992 heeft de Algemene vergadering van de VN besloten dat 3 december voortaan jaarlijks tot de Internationale Dag voor Personen met een Handicap wordt uitgeroepen. “Personen met een beperking zijn burgers die op voet van gelijkwaardigheid moeten behandeld worden.” Zo staat het in het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap. Zij moeten optimale kansen krijgen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Dat houdt in dat mensen met een beperking, net als iedere burger, ook een beroep moeten kunnen doen op alle vormen van hulpverlening in de samenleving. De kernwoorden daarbij zijn ‘inclusie’ en...Lees meer

Expo 'vrijwilligers in Brussel' in GC De Kriekelaar

woensdag, 27 november, 2019 - 13:00

Vrijwilligers zijn het kloppende hart van Brussel. Daarom zetten wij hen graag eens in de kijker. Ontdek de kleurrijke en intieme portretten van Brusselse vrijwilligers.

Wat drijft iemand om vrijwilligerswerk te doen? Rode draad bij vrijwilligerswerk is de belangeloze inzet. De motivatie hiervoor verschilt bij elke vrijwilliger. Maar iedereen beschouwt het als een verrijking van zichzelf. Vrijwilligerswerk binnen een Brusselse context maakt het nog een tikkeltje bonter.

Ontdek de kleurrijke en intieme portretten in de reeks ‘Volunteers of BXL’. De portretten werden gerealiseerd door de vrijwilligers van het redactieteam van Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel.

Wanneer: ...Lees meer

Ben jij een radicale vernieuwer?

maandag, 4 november, 2019 - 16:19

Wie helpt ons uit de klimaatimpasse? Hoe pak je eenzaamheid aan? Kan je economie en duurzaamheid met elkaar rijmen? Wat helpt je gezonder te leven? En wie geeft mensen in armoede nieuwe mogelijkheden?

Burgers, bedrijven en verenigingen werken hiervoor dagelijks producten, diensten en concepten uit. Sommigen staren zich blind op de problemen; anderen zien oplossingen. Radicaal vernieuwend, voor een betere wereld en een beter klimaat.

Ben jij een Radicale Vernieuwer? Biedt jouw project, product of dienst een oplossing voor een maatschappelijke uitdaging (armoede, zorg, mobiliteit, klimaat, enz.)? Meld je dan voor 24 november aan bij...Lees meer

Thematisch rapport "Armoede, slechte huisvesting en uithuiszettingen in het Brussels Gewest" 2018

donderdag, 31 oktober, 2019 - 13:54

Omwille van het omvangrijke probleem met betrekking tot de toegang tot degelijke huisvesting in het Brussels Gewest, wijdde het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad haar Thematisch Armoederapport 2018 aan de problematiek van slechte huisvesting en, meer specifiek, uithuiszettingen in het Gewest. Het rapport “Armoede, slechte huisvesting en uithuiszettingen in het Brussels Gewest” illustreert in de eerste plaats de dramatische gevolgen van uithuiszettingen, zowel wat betreft de traumatiserende ervaring als haar katalyserende en versterkende effecten op situaties van armoede en gebrekkige toegang tot rechten. Daarnaast wijst het op de grote moeilijkheden, tot zelfs de onmogelijkheid, om...Lees meer

RIZIV-project voor de vergoeding van klinische psychologen/orthopedagogen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

woensdag, 2 oktober, 2019 - 12:49

Vanaf 1 april start de operationalisatie van de terugbetalingsmaatregel voor eerstelijnspsychologische/orthopedagogische zorg. De nieuwe rol van klinisch psycholoog / orthopedagoog maakt deel uit van deze hervorming binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor volwassenen. Dit betreft een eerste stap die het hulp- en zorgsysteem zal uitwerken voor een specifieke groep van patiënten met psychische problemen zoals angst, depressie en alcoholproblemen.

Het doel is een nieuw preventief aanbod in de GGZ, in aanvulling op het bestaande en om de link hiervan te versterken, enerzijds met de eerstelijn (huisartsen, ...) en anderzijds met de netwerken die gespecialiseerd zijn in de...Lees meer