U bent hier

Cahier Diversiteit in de Brusselse zorg- en welzijnssector

De samenleving verandert, ook de welzijns-, woon- en zorgsector. Diversiteit is het nieuwe normaal. Steeds meer deelnemers en zorgbehoevenden zijn van vreemde origine, net zoals het personeel dat voor de begeleiding en de zorg instaat. Steeds meer organisaties stellen zich de vraag hoe ze met die toenemende diversiteit moeten omgaan.

Verschillen tussen mensen zijn waardevol. Mensen in hokjes steken of herleiden tot hun cultuur, doet afbreuk aan wie ze zijn. Diversiteit dwingt ons om na te denken over gelijkenissen en verschillen, over vooroordelen en sociale rechtvaardigheid, over discriminatie en participatie, over privileges en het loslaten ervan. Diversiteit zet ons aan om actief te luisteren naar de andere, om meningen naast elkaar te laten bestaan, om ruimte te bieden aan nuancering en gelijkwaardigheid.

Dit cahier laat u kennismaken met enkele organisaties en projecten die de drempels en uitsluitingsmechanismen in zorg en welzijn tegengaan. Het zijn telkens initiatieven die werken aan de inclusie van etnisch-culturele  minderheden, mensen in armoede, met een andere geaardheid, een beperking, of een combinatie daarvan. Deze good practices zijn een bron van inspiratie om de eigen praktijk te toetsen.

Diversiteit maakt van Brussel een laboratorium voor vernieuwing. Leren omgaan met diversiteit is een maatschappelijke uitdaging om hindernissen, discriminaties en ongelijke machtsverhoudingen actief weg te werken. Daar wil het Kenniscentrum WWZ zich voor inzetten, samen met u.

Contact 

Cynthia van Thiel

cynthia.van.thiel@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 48

Rebecca Thys

rebecca.thys@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 58
Extra info 
Lees ook 

Onze reeks cahiers maakt de vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar.

Welzijn
Wonen
Zorg

Dé Turk bestaat niet en dé Belg bestaat evenmin. We bevorderen divers en inclusief werken door het delen, ondersteunen en ontwikkelen van goede praktijken...

Welzijn
Zorg

Leer hoe je uitsluiting en discriminatie op de werkvloer kunt verminderen.

Agenda
cover cahier

Wat betekent het om zorg te krijgen in een totaal andere context dan waar je ooit geboren en getogen bent?

Welzijn

Reflectietool voor divers-sensitieve projecten en acties.

Welzijn