U bent hier

Sociaal schaduwwerk zet informele organisaties in de spotlight

In Brussel alleen al bestaan er meer dan 1000 etnisch culturele organisaties waarvan er minstens 600 daarvan ook actief zijn in het ondersteunen van het welzijn van de mensen die ze bereiken. Niettemin blijven deze initiatieven bijna volledig onzichtbaar bij de doorsnee autochtone Brusselaar. Het boek ‘Sociaal schaduwwerk’ van Mieke Schrooten, Rebecca Thys en Pascal Debruyne belicht deze informele spelers in het welzijnslandschap.

“We stelden in ons eigen onderzoek en in ons engagement op het terrein vast dat burgerinitiatieven en ook etnisch culturele zelforganisaties in toenemende mate hulpvragen krijgen van de mensen die ze bereiken. Voor een groeiende groep van mensen, vaak mensen die in een maatschappelijk zeer precaire situatie leven, zijn deze informele actoren belangrijke schakels in de toegang tot welzijn en zorg”, stelt Rebecca Thys.

We stelden vast dat er nog veel wantrouwen heerst ten aanzien van de informele sociaalwerkactoren

“Tegelijk stelden we vast dat deze actoren eigenlijk nog steeds weinig gekend zijn door de reguliere actoren in het welzijnslandschap en dat ze voor hun welzijnsrol op weinig ondersteuning of financiering kunnen rekenen van de overheden. We stelden ook vast dat er nog veel wantrouwen heerst ten aanzien van de informele sociaalwerkactoren. Sommigen vrezen dat ze vormen van apartheid zou kunnen teweeg brengen. Anderen vrezen dat de zorg die deze actoren bieden niet kwalitatief zou zijn, dat ze een caritatieve insteek zouden hanteren of enkel vanuit het buikgevoel zouden te werk gaan etc.”

Met de publicatie willen de auteurs een genuanceerd debat op gang brengen waarin er oog is voor de sterktes en zwaktes van zowel de formele als informele sociaalwerkactoren en voor de manier waarop beiden kunnen samenwerken en elkaar onderling kunnen versterken.

“Dit boek wil geen eindpunt zijn maar hopelijk het begin van veel meer. We hopen dat het mensen op het terrein, actoren uit het reguliere welzijnswerk en onderzoekers kan motiveren om het thema niet los te laten en vooral dat het beleidsmakers kan aanmoedigen om een creatief kader te creëren waarin het mogelijk is om de informele sociaalwerkpraktijken te ondersteunen en te financieren zonder daarbij te raken aan hun eigenaarschap en emancipatorische kracht.”

‘Sociaal schaduwwerk’ is te koop via de website van Politeia:

https://www.politeia.be/nl/publicaties/156925-sociaal+schaduwwerk