U bent hier

Diversiteit

We kiezen ervoor om volop voor de kansen te gaan die diversiteit met zich meebrengt

Wat doen wij?

In samenwerking met Brusselse voorzieningen en initiatieven initiëren en ontwikkelen we praktijken aangaande divers en inclusief werken

We reiken expertise aan om uitsluitingsmechanismen en drempels inzake zorg en welzijn voor etnisch-culturele groepen en mensen in armoede te herkennen en weg te nemen

Diversiteit is een feit. Diversiteit betekent verscheidenheid. Het is het erkennen en waarderen van verschillen tussen personen. We kiezen ervoor om volop voor de kansen te gaan die diversiteit met zich meebrengt en de sterktes die een diverse samenleving in zich draagt te promoten.

Wat betreft de diversiteit van mensen kiezen we er bewust voor om mensen niet in hokjes onder te brengen of vast te pinnen aan één bepaald kenmerk, afkomst of identiteit. Elke persoon is een uniek kruispunt van gender, leeftijd, karaktertrekken, socio-economische achtergrond, culturele achtergrond, leefstijl, migratieachtergrond, levensbeschouwelijke overtuiging, politieke overtuiging, levensgeschiedenis, scholingsgraad, seksuele oriëntatie, huidskleur, gezondheidstoestand, niveau van digitale geletterdheid, talenkennis en thuistaal. (Arikoglu,  Scheepers, & Koranteng Kumi, 2014)

Dit is heel wat! Dat betekent dat je elke persoon in eerste instantie als een uniek persoon benadert en dat je jouw vooroordelen, hokjesdenken en het overculturaliseren achterwege kunt laten.

Dé Turk bestaat niet en dé Belg bestaat evenmin. Jouw beeld van de ander ontstaat tijdens de dialoog met de persoon

Er is een groeiende diversiteit in de diversiteit. Zo is bijvoorbeeld niet elke Turk moslim en is de ene Turk hoogopgeleid en de ander laagopgeleid etc. Dé Turk bestaat niet en dé Belg bestaat evenmin. Jouw beeld van de ander ontstaat tijdens de dialoog met de persoon. Actief luisteren en jouw mening opzij kunnen zetten, zijn kernvaardigheden om te kunnen omgaan met deze diversiteit.

Diversiteit maakt de samenleving heel complex en genereert soms samenlevingsproblemen. We moeten verschillen een plaats kunnen geven en erover kunnen onderhandelen.  Het huidige diversiteitsbeleid is te veel gericht op gedeelde waarden en normen als basis om samen te leven. Deze waarden zijn vaak te beperkt om samenleven in diversiteit teweeg te brengen. Wanneer men kijkt wat er in de steden gebeurt , verenigen mensen met verschillende culturele achtergronden zich wel wanneer er een gedeelde strijd of gedeeld doel is om voor te vechten.(Oosterlynck, 2018). Laten we zeker een voorbeeld nemen aan alle verbindende acties die reeds gebeuren voor diverse doelgroepen. (voor voorbeelden zie o. a. praktijkenbank van het DieGem-onderzoek ‘Solidariteit in superdiversiteit’).

Maatschappelijke verschillen leiden helaas tot maatschappelijke ongelijkheden, ongelijkheid in participatie, in stem hebben in de samenleving en tot discriminatie. De term diversiteit blijft hierin te beschrijvend. Voor het ontwikkelen van een handelingskader dat verbindend werkt, gebruiken we de term inclusie.

Wat doen wij?

De diversiteit maakt van Brussel een laboratorium voor co-creatie en een proeftuin voor vernieuwing in wonen, welzijn en zorg. Als het in Brussel kan, kan het overal. Hier willen we met het Kenniscentrum WWZ toe bijdragen en een bron van inspiratie zijn.

  • In samenwerking met Brusselse voorzieningen en initiatieven initiëren en ontwikkelen we praktijken aangaande divers en inclusief werken.

Mensen in een kwetsbare situatie een volwaardige plaats geven in de samenleving, dat is de essentie van inclusie. Het gaat niet om eenheidsoplossingen aanreiken, wel om het zoeken naar wat elke mens en situatie uniek maakt en dit te vertalen in nieuwe en inspirerende werkvormen en initiatieven. Dergelijke praktijken willen we met het Kenniscentrum WWZ helpen opzetten en zichtbaarheid geven zodat het ook anderen kan inspireren.

  • We reiken expertise aan om uitsluitingsmechanismen en drempels inzake zorg en welzijn voor etnisch-culturele groepen en mensen in armoede te herkennen en weg te nemen.

Ondanks vele inspanningen blijft de diversiteit van de bevolking nog onvoldoende weerspiegeld in de werking van welzijns- en zorgvoorzieningen. Mensen in een kwetsbare positie omwille van etnisch-culturele achtergrond en/of armoede kunnen zich vaak niet vinden in de manier van werken of denken van de welzijns- en zorgvoorzieningen en zoeken daarom soms naar oplossingen die onder de radar blijven. Omgekeerd zijn voorzieningen zich nog te weinig bewust van hun eigen drempels en uitsluitingsmechanismen. Het Kenniscentrum WWZ legt deze mechanismen bloot, maakt ze bespreekbaar, en reikt handvaten aan en zoekt mee naar oplossingen om de kloof tot deze kwetsbare groepen te helpen overbruggen. 

 

Bronnen

Arikoglu, Fatma, Scheepers, Sarah and Koranteng Kumi, Ama (2014), Intersectioneel denken.
Handleiding voor professionelen die intersectionaliteit of kruispuntdenken in de eigen organisatie willen toepassen. Brussel: Ella vzw.
Geldof, Dirk (2015), Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert. ACCO Uitgeverij.
Oosterlynck, Stijn (23 jan 2018), Burgers bricoleren de stad bij elkaar. De Standaard.
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180122_03315303
Praktijkenbank DieGem: http://www.solidariteitdiversiteit.be/praktijkenbank.php
Contact 

Cynthia van Thiel

cynthia.van.thiel@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 48
Lees ook 

Reflectietool voor divers-sensitieve projecten en acties.

Welzijn
cover cahier

Wat betekent het om zorg te krijgen in een totaal andere context dan waar je ooit geboren en getogen bent?

Welzijn
gesprek rond tafel

Een kritische documentaire over Brusselse senioren met Afrikaanse roots

Welzijn
Zorg

Verslag van het denkmoment

Welzijn
Vrijwilligers
foto door Layla Aerts

Thuiszorg voor ouderen van vreemde afkomst: hoe overbrug je de kloof?

Zorg

Cultuursensitieve zorg

Cultuursensitieve zorg heeft als doel de zorg voor mensen van vreemde origine in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te optimaliseren

Zelforganisaties

Zelforganisaties voor Etnisch Culturele Minderheden zijn opgericht door Belgen van vreemde origine en spelen in op de noden en de dynamiek van hun gemeenschap en zijn plaatsen van solidariteit, vertrouwen en nabijheid voor haar leden.

Tools

Ga aan de slag met deze tools binnen je organisatie