U bent hier

Meetladder diversiteit

Wil je  werken aan …

  • Hoe je kwetsbare ouderen in de buurt beter kunt bereiken …
  • Hoe je drempels kunt verlagen zodat ook mensen met een migratieachtergrond deelnemen aan je activiteiten …
  • Hoe je je project ook toegankelijk maakt voor personen met een  beperking ...

Onderzoek met de meetladder welke mate jouw project of actie rekening houdt met diversiteit.

Heb je voldoende aandacht voor personen die vergeten of uitgesloten worden op basis van hun geslacht, gender, seksuele oriëntatie, huidskleur, migratieachtergrond, leeftijd, religie, gezondheid, handicap of een combinatie van meerdere factoren?

Naar de meetladder

Contact 

Cynthia van Thiel

cynthia.van.thiel@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 48
Downloads 
Lees ook 

Dé Turk bestaat niet en dé Belg bestaat evenmin. We bevorderen divers en inclusief werken door het delen, ondersteunen en ontwikkelen van goede praktijken...

Welzijn
Zorg

Derde partijen

Agentschap Integratie en Inburgering - bon regio Brussel

Het Agentschap Integratie en Inburgering voert het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit. Hun dienstverlening vertrekt vanuit de noden en vragen van zowel burgers, diensten als het beleid. Het regiohuis ondersteunt lokale besturen, diensten en voorzieningen.