U bent hier

Je weet niet wat je mist - Innovatief wijkzorgmodel op maat van de kwetsbare buurt

Thuiszorg voor ouderen van vreemde afkomst:

hoe overbrug je de kloof?

Foto door Layla Aerts

In de stedelijke volksbuurten -  superdivers en met hoge armoedecijfers - krijgen thuiszorgdiensten nog weinig vragen van senioren met een migratieachtergrond. Ze hebben nood aan zorg, maar kennen het aanbod niet of stellen de vraag niet. Tegelijk kennen de thuiszorgmedewerkers die superdiverse context minder goed of ze voelen er zich minder comfortabel bij. Er gaapt dus een kloof tussen het aanbod en de nood van de oudere bewoners.

Daarnaast zijn er in diezelfde buurt heel wat werkzoekenden met (mantelzorg)ervaring die van zorgdragen hun beroep willen maken. Dit potentieel wordt onderbenut, terwijl net hun talenten kunnen ingezet worden om bij kwetsbare gezinnen aangepaste zorg te bieden.

Feiten…
70% van de Brusselse bevolking heeft een migratieachtergrond.
Één derde van de  ouderen is er van  niet-Belgische origine.
De Nederlandstalige thuiszorgdiensten presteren amper 5% van hun uren gezinszorg in Brussel bij cliënten met migratieachtergrond.

Wat kunnen thuiszorgorganisaties  doen om het vertrouwen te winnen van senioren in deze multiculturele wijken?  Hoe kunnen werkzoekende mantelzorgers met migratieachtergrond worden ingeschakeld bij de zorg voor ouderen uit hun buurt?

Deze vragen vormden de kern van het project ‘cultuursensitieve zorgambassadeurs’ met als opzet  de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en vanuit de noden van de gebruiker(s) concrete oplossingen te zoeken. Het project kende twee parallelle trajecten: voor de werkzoekende met mantelzorgervaring ontwikkelden we een leerwerktraject tot cultuursensitieve zorgambassadeur. De zorgprofessionals van de thuiszorgdiensten kregen een training cultuursensitieve zorg.

ACTIE!
- Valoriseer de ervaringsdeskundigheid van werkzoekenden met zorgervaring en geef hen voluit kansen naar opleiding en tewerkstelling in de zorgsector;
- Ontwikkel een diversiteitsbeleid voor potentiële cliënten;
- Investeer in een outreachende werking. Zet actief stappen buiten je eigen voorziening en netwerk om verbinding te leggen met kwetsbare senioren en hun omgeving;
- Iedereen cultuursensitief: Cultuursensitieve zorg is een waarmerk van kwaliteit dat iedereen binnen de organisatie moet uitstralen;

 

De totstandkoming en resultaat  van dit project kan u lezen in de publicatie  ‘Je weet niet wat je mist. Innovatief wijkzorgmodel op maat van een kwetsbare buurt’. De publicatie omvat meerdere  bundels:

Deze publicatie is gratis te verkrijgen bij:
EVA vzw : secretariaat@evavzw.net
Kenniscentrum WWZ : info@kenniscentrumwwz.be
Het project werd ook in beeld gebracht in een  kortfilm, te bekijken via DEZE link.

Partners

Het project is het resultaat van de partnerschap tussen EVA vzw, VUB Belgian Ageing Studies en het Kenniscentrum WWZ.
Het project was nooit mogelijk geweest zonder de inzet van de cultuursensitieve zorgambassadeurs (Aïcha, Aïssata, Fatima, Fouzia, Mohamad, Ronke, Sohaila, Tanvir, Yvonne) , de operationele partners (Aksent, Familiehulp Brussel, Thuiszorg Brabant, Solidariteit voor het Gezin Brussel) en de opleidingspartners (Groep Intro, Odisee - Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen).
Het project kon rekenen op de steun van ESF-Vlaanderen, van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Gemeenschap en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Directie Welzijn.