U bent hier

Vlaams Mantelzorgplan

‘Nabije zorg in een warm Vlaanderen’

Onder deze titel werd in juli 2016 het Vlaams Mantelzorgplan 2016 – 2020 ingediend bij de Vlaamse regering. Voor het eerst in Vlaanderen werd een globaal plan opgesteld om de mantelzorg te erkennen en om in te zetten op goede ondersteuning. Minister Vandeurzen stelt meer dan 100 actiepunten voor waarmee hij de kwaliteit van leven van de mantelzorgers wil verhogen en dus ook de kwaliteit van leven van de zorgbehoevende. 
 

Het mantelzorgplan bespreekt vier grote thema’s

  • Maatschappelijke erkenning en waardering van mantelzorgers
  • Ondersteuning op maat
  • Samenwerking tussen informele en professionele zorg
  • Jonge mantelzorg

Het Kenniscentrum ondersteunde minister Vandeurzen bij de opmaak van dit plan. Wij stonden in voor het inventariseren van gegevens, de verwerking van de wetenschappelijke inzichten en de reflecties van experten, en voor de redactie van de ontwerpversie van het mantelzorgplan. 

Na advies van de SARWWG, SERV, de Vlaams Ouderraad en de Vlaamse Jeugdraad legde de minister de definitieve versie van het rapport voor aan de Vlaamse Regering.  

Contact 

Olivia Vanmechelen

olivia.vanmechelen@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 211 02 40
Lees ook 

Om het regelgevend kader voor de woonzorg in Vlaanderen te vernieuwen riep minister Vandeurzen in 2015 de Taskforce Woonzorg in het leven

Welzijn
Zorg

Hoe moet de ouderenzorg en de thuiszorg in Brussel zich in de toekomst ontwikkelen?

Welzijn
Wonen
Zorg

De globale situatie van de Brusselse ouderenzorg in kaart brengen

Welzijn
Wonen
Zorg

Het referentiekader en de inspiratiebron voor het Vlaams woonzorgbeleid in Brussel

Wonen
Zorg

Een pleidooi voor levensloopbestendig, leeftijdsonafhankelijk en buurtgerichte woonzorg

Welzijn
Wonen
Zorg