U bent hier

Cahier Buurtgerichte zorg

Buurtgerichte zorg is een organisatiemodel om aan iedereen in een buurt passende hulp en zorg aan te bieden. Want de buurt is de uitgelezen plek voor de organisatie van nabije zorg en ondersteuning. Visie en werkpraktijken hierover krijgen vorm, en het beleid heeft opnieuw meer aandacht voor een buurtgerichte benadering in welzijn en zorg.

Dit cahier is de voorlopige synthese van visie, praktijken en projecten buurtgerichte zorg in Brussel. De acht functies van buurtzorgregie worden getoetst aan de praktijk van enkele inspirerende projecten en drie initiatieven van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie worden in de kijker gezet. BruZEL legt de link tussen buurtgerichte zorg en de hervorming van de eerstelijnszorg. Een reflectie over eenzaamheid en sociaal isolement toont het belang van ‘plekken van vertrouwen’ in de stad, waarna het cahier eindigt met een pleidooi voor meer basisvoorzieningen en nabijheidsdiensten als schakel tussen kwetsbare burgers en de zorg- en hulpverlening.

Dit cahier is een oproep om de krachten verder te bundelen, lokale samenwerking te versterken en buurtgerichte zorg vorm te geven ten behoeve van alle kwetsbare Brusselaars.

 

Contact 

Olivia Vanmechelen

olivia.vanmechelen@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 211 02 40
Extra info 
Lees ook 

Onze reeks cahiers maakt de vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar.

Welzijn
Wonen
Zorg

Een buurt met extra aandacht voor ouderen, personen met een handicap en andere kwetsbare groepen met ondersteunings- of zorgbehoeften.

Zorg