U bent hier

Zorgbudgetten

Zorgbudgetten zijn bedragen in cash geld die een zorgbehoevende kan gebruiken om de kwaliteit van zijn leven te verhogen door bijvoorbeeld extra ondersteuning in te kopen. Er zijn in Brussel twee zorgbudgetten die vallen onder de Vlaamse Sociale Bescherming:

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden geeft personen met een zware zorgnood (zonder leeftijdsgrens) elke maand 130 euro als vergoeding voor hun niet-medische kosten, zowel thuis als in een residentiële voorziening. Wie in een woonzorgcentrum of psychiatrisch verzorgingstehuis woont en is aangesloten bij de Vlaamse Sociale Bescherming heeft sowieso recht op de zorgverzekering. Wie recht heeft op de zorgverzekering, kan het bedrag vrij besteden. Er zijn geen bewijzen nodig van je uitgave.

Om dit zorgbudget te ontvangen moet je kunnen aantonen dat je zwaar zorgbehoevend bent. Dit wordt gemeten aan de hand van bepaalde meetschalen. In Brussel stel je deze vraag best aan iemand van de Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds

Zorgbudget voor personen met een handicap

Sinds september 2016 krijgen bepaalde groepen van personen met een erkende handicap 300 euro per maand als basisondersteuningsbudget. Dit bedrag kan je gebruiken om maximaal aan het maatschappelijk leven deel te nemen. Ook het basisondersteuningsbudget is vrij te spenderen, zonder verantwoording. Je kunt dit niet apart aanvragen: wie er recht op heeft, krijgt het automatisch (als die persoon is aangesloten bij een zorgkas). Al wie er recht op heeft zal hiervan verwittigd worden door zijn zorgkas of door de Vlaamse overheid, ook wie in Brussel woont.

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

In Vlaanderen kan je via de Vlaamse Sociale Bescherming ook een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood aanvragen. Vroeger heette dit de Tegemoetkoming Hulp Aan Bejaarden (THAB). Dit is een bedrag dat gebaseerd wordt op je inkomen en je zorggraad.

In Brussel kan je ook een Tegemoetkoming Hulp Aan Bejaarden aanvragen. Maar dit gebeurt in Brussel door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

 

Meer informatie over de THAB in Brussel kan je lezen via: https://handicap.belgium.be/nl/mijn-rechten/tegemoetkoming-hulp-bejaarden.htm 

 

Contact 

Sjoert Holtackers

sjoert.holtackers@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 46
Lees ook 
mensen op straat

Als je je tijdig aansluit bij de Vlaamse Sociale Bescherming dan kan je beroep doen op een systeem van zorgbudgetten en tegemoetkomingen .

Welzijn
Zorg
mensen praten

Een aantal zaken moet je zeker in overweging nemen bij je beslissing.

Welzijn
Zorg
mutualiteit

Om je aan te sluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming moet je lid worden van een zorgkas. Dat kan je doen via jouw ziekenfonds.

Welzijn
Zorg
mensen op straat

Dit is te vergelijken met een soort van toegangsticket voor zorg- en ondersteuning.

Welzijn
Zorg
man in rolstoel

Vanaf 2019 kan je ook bij de Vlaamse Sociale Bescherming terecht voor een tegemoetkoming in de kosten van de aankoop of huur van een mobiliteitshulpmiddel...

Welzijn
Zorg