U bent hier

Het BuurtPensioen speelt een cruciale rol in het welzijnsbeleid

"Mensen kunnen iets betekenen voor elkaar", weet Olivia Vanmechelen van het Kenniscentrum WWZ

“Het uitgangspunt dat ‘ouderen en mensen met zorgnoden ondersteund moeten worden om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen’ wordt in het welzijnsbeleid steeds dominanter als centraal beleidsconcept. Het gaat er daarbij niet alleen om dat mensen goede zorg krijgen, maar ook dat ze zich goed voelen, zich omringd weten door hun naasten, zich zinvol kunnen inzetten voor anderen en een betekenisvol leven leiden. Er bestaan ook in Vlaanderen heel wat initiatieven die inzetten op wat men tegenwoordig ‘sociaal gewaardeerde rollen’ noemt. Het gaat telkens om vrijwilligerswerk waar ook kwetsbare mensen de kans krijgen hun competenties en talenten in te zetten.

De kracht van Het BuurtPensioen bestaat erin dat mensen iets kunnen betekenen voor elkaar, zich gewaardeerd voelen, dat ze een plek hebben waar ze zich thuis voelen, dat ze anderen kunnen helpen. De nood aan formele zorg gaat daardoor niet verminderen – mensen gaan elkaars rug niet wassen. Het gaat erom dat mensen zorgzaam zijn voor elkaar. Of zoals ze het zelf vaak uitdrukken: ‘Wij zijn een grote familie’. Daarmee vervullen initiatieven als Het BuurtPensioen een cruciale rol in het welzijnsbeleid.”

Lees ook 
BuurtPensioen

Lees hier de verhalen van onze vrijwilligers en medewerkers

Kennis

Het BuurtPensioen is een netwerk van buren die elkaar helpen in het dagelijks leven

Zorg
Vrijwilligers