U bent hier

Een bloem, een glimlach

1 oktober : Internationale Dag van de Ouderen met een fijne attentie om het gevoel van eenzaamheid te doorbreken

« Laten we een warm moment beleven !

Wij geven jou een bloem, geef ze aan een eenzame oudere persoon in je buurt »

1 oktober : Internationale Dag van de Ouderen, Georganiseerd door de Verenigde Naties sinds 1990

We wensen de bewoners in de buurten waar de burenhulpnetwerken aanwezig zijn te sensibiliseren over eenzaamheid bij ouderen en hoe kleine handelingen een verschil kunnen maken.  Dit is het 2de jaar dat Het buurtPensioen en Bras dessus Bras dessous deze actie “een bloem, een glimlach” voeren.

«Een bloem, een glimlach» , is een fijne attentie om het gevoel van eenzaamheid te doorbreken.

Het is het tweede jaar dat deelnemers van de solidaire netwerken « BuurtPensioen - Pens(i)onsQuartier » en van vzw « Bras dessus Bras dessous » de straten, pleintjes en markten van de gemeentes Brussel, Elsene, Jette, Evere, Laken, Neder-Over-Heembeek, Vorst en Ukkel zullen aflopen om een bloemetje te geven aan passanten die het op hun beurt zullen overhandigen aan een eenzame oudere in hun buurt.  

Dit jaar, hebben we de steun van Candriam om het initiatief te realiseren.  Zij zullen samen met ons deelnemen aan de actie “een bloem, een glimlach”

Bovenop deze warme attentie, is er de wens om het grote publiek te sensibiliseren voor de situatie van geïsoleerde ouderen en de kwetsbare situatie waarin zij leven, hen spreekruimte te geven en de deelnemers van de netwerken de mogelijkheid te bieden hun engagement te uiten.

Charlotte Hanssens

charlotte.hanssens@kenniscentrumwwz.be
02 211 02 40 / GSM 0484 483 833
Lees ook 

Het BuurtPensioen is een netwerk van buren die elkaar helpen in het dagelijks leven

Zorg
Vrijwilligers