U bent hier

Buurtgerichte zorg

Hulp en zorg voor iedereen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar houden

Buurtgerichte Zorg is een toekomstmodel voor de organisatie van het ondersteunings-, hulp- en zorgaanbod in Vlaanderen, om zo de hulp en zorg voor iedereen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te houden. Dit model biedt kansen om de kwaliteit van leven te verhogen en de kosten van de hulp- en zorgverlening te doen dalen. Het beoogt een samenhangende én buurtgerichte aanpak van wonen, zorg en welzijn.
 
Dit organisatiemodel vertrekt vanuit een krachtenbundeling binnen een lokaal netwerk dat door neutrale gemandateerde buurtzorgregisseurs wordt aangestuurd en ondersteund.
 
In een zorgzame buurt zijn de voorwaarden vervuld opdat ouderen en zorgbehoevenden comfortabel in hun huis of vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Het is een buurt waar jong en oud samenleven, waar bewoners elkaar kennen en helpen, waar zorgbehoevende personen en mantelzorgers ondersteuning krijgen en waar
zorggarantie en zorgcontinuïteit geboden wordt.
 
Buurtgerichte Zorg wil de best mogelijke hulp en zorg bieden aan iedereen in de buurt: ouderen, personen met een handicap, mensen met psychische problemen, kwetsbare groepen. Daartoe richt het zich tot iedereen in de buurt.
 
Buurtgerichte Zorg
  • is vooral een sociaal model dat het welzijn van alle buurtbewoners beoogt en de versterking van de sociale cohesie.
  • stimuleert de aanpassing van woningen en openbare ruimte, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.
  • bundelt alle krachten op lokaal vlak om de best mogelijke hulp en zorg te bieden. Dit kan enkel mits een goede samenwerking tussen alle professionele actoren, samen met de informele zorg-verleners: buren, vrijwilligers en mantelzorgers.
Elke buurt in Vlaanderen is anders - omvang, sfeer, bewoners, rijk of arm, aantal voorzieningen, enzovoort. Buurtgerichte Zorg ent zich op die lokale context. Het wordt de taak van de lokale buurtzorgregisseur om de samenwerking tussen alle partners te bevorderen, zodat alle zorgbehoevenden in de buurt de zorgen krijgen die ze nodig hebben. Dit houdt initiatieven in op vlak van detectie, toeleiding, aanbodontwikkeling, afstemming en samenwerking tussen alle actoren op het terrein, communicatie en informatie, ondersteuning van de informele zorgverstrekkers, ICT-ondersteuning, enzovoort.

'Het wordt de taak van de lokale buurtzorgregisseur om de samenwerking tussen alle partners te bevorderen'

Kort op de bal spelen, preventief werken, tijdige detectie, individuele zorgbegeleiding, versterking van de informele zorg, en een goed volgsysteem maken de hulp- en zorgverlening financieel gunstiger. Samenwerking tussen professionele en informele zorgverleners is kostenbesparend. Als mensen langer thuis blijven wonen, zal de toename van het aantal woonzorgbedden minder snel moeten stijgen. Wie inzet op Buurtgerichte Zorg en preventief werkt, realiseert belangrijke besparingen in de residentiële zorg.
 
Een transitie naar Buurtgerichte Zorg vraagt een investering en mogelijk een verschuiving van de financiële aansturing door de overheid. Investeren in Buurtgerichte Zorg betekent ook dat terug verdieneffecten op middellange en lange termijn in rekening moeten gebracht worden. Een dergelijke transitie moet echter niet alleen gericht zijn op de economische aspecten van de zorg, zoals het verhogen van de effectiviteit en de efficiëntie van de meer geïntegreerde zorg- en dienstverlening, maar moet ook en in het bijzonder een impact hebben op de kwaliteit van leven.
Lees ook 

Een buurt met extra aandacht voor kwetsbare groepen met ondersteunings- of zorgbehoeften. Buurtgerichte Zorg ondersteunt de kwaliteit van leven

Wonen
Zorg

Doel was om, samen met de eindgebruiker, producten, diensten of processen te testen die zorg en ondersteuning van thuiswonende ouderen kunnen verbeteren

Zorg
cover cahier 10

Buurtgerichte zorg is een organisatiemodel om aan iedereen in een buurt passende hulp en zorg aan te bieden.

Zorg