U bent hier

Zelfzorg

Zichzelf beredderen en manieren zoeken om de situatie leefbaar te houden

Wie ziek is, een handicap heeft, ouder wordt, een psychisch probleem heeft, is afhankelijk van zorg. De meeste zorgbehoevenden proberen in eerste instantie zichzelf te beredderen (zelfzorg) en allerlei manieren te zoeken om hun situatie leefbaar te houden (coping strategieën).

Het boek ‘Het gemankeerde (t)huis. Een visuele antropologie over de woonpraktijken van ouderen in Brussel’ toont hoe ouderen met fysieke, sociale en mentale beperkingen, hun woning en woonomgeving als leefruimte proberen te behouden.

Door een samenspel van fysieke beperkingen, financiële moeilijkheden, een gebrekkig netwerk of psychosociale problemen verliezen kwetsbare mensen soms hun zelfredzaamheid. Ze zijn dan niet meer in staat om voor zichtzelf te zorgen, en kunnen de stap ook niet meer zetten naar informele of formele zorg. Voor wie er niet meer in slaagt om zijn situatie op eigen kracht te veranderen, kan de hulp van een zorgcoach (casemanager) een wezenlijk verschil maken.

In het boek ‘Bouwen aan een Actief Zorgzame Buurt’ vertellen casemanagers of zorgcoaches hoe ze kwetsbare gebruikers ondersteunen om weer grip te krijgen op hun situatie en gebruik te maken van informele en formele zorg.

Contact 

Herwig Teugels

herwig.teugels@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 211 02 40

Olivia Vanmechelen

olivia.vanmechelen@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 211 02 40
Lees ook 

De meeste zorg en ondersteuning voor ouderen en zorgbehoevenden wordt geboden door informele zorgdragers

Zorg

Een informeel buurtzorgnetwerk brengt buren samen om een handje hulp te bieden aan thuiswonende ouderen of zorgbehoevenden in hun buurt

Zorg