U bent hier

Bruggenbouwer meet up

Bruggenbouwer viert zijn 10e verjaardag:

Kleuren voor de hulpverlener 3.0: binnen of buiten de lijntjes?

En Français voir ci-dessous

Op 13 februari viert Bruggenbouwer als intersectoraal netwerk zijn 10-jarig bestaan. Dit feest is een netwerk- en inspiratiemoment voor iedereen die graag wil uitwisselen over hoe buiten de begane paden hulp te verlenen. Zelfreflectie, experiment en samenwerking zijn daarbij essentieel, werken vanuit een visie en waardenkader liggen eraan ten grondslag. ‘Durf’ en ‘gewoon doen’ brengen ons mijlenver.

De bruggenbouwers tonen hun 10 jarig werk en de effecten die deze werking met zich heeft meegebracht. De samenleving verandert bovendien permanent en er komen nieuwe urgenties, zoals hoe omgaan met exclusiecriteria en steeds complexer wordende dossiers, vermaatschappelijking (bv. van de geestelijke gezondheidszorg), persoonsvolgende financiering en andere uitdagingen die opnieuw doen nadenken over hoe al dan niet binnen of buiten de lijntjes hulpverlenen, creatief doorverwijzen en in vertrouwen samenwerken.

Hoe gaan we om met "hokjes" in de hulpverlening?  Kunnen we de hokjes openbreken? Kunnen hokjes ook nuttig zijn? Hoe doe je dat 'buiten de lijntjes kleuren?' Hoe kleur je over (taal)gemeenschappen heen? Hoe creatief en vrij zijn we bij het interpreteren van regels (de zogenaamde 'discretionaire ruimte)? We gaan in gesprek met een aantal inspirerende persoonlijkheden uit de praktijk van de hulpverlening (zie hieronder)

Daarom nodigen we jullie graag feestelijk uit voor deze verjaardag. Het event vindt plaats op het kabinet van de Minister Elke Van den Brandt, Sint-Lazaruslaan 10 – 13de verdieping – 1210 Sint-Joost-ten-Node.

Programma

9u:        Onthaal met koffie

9u30:    INLEIDING "De effecten van 10 jaar Bruggenbouwen"

9u50:     SOFAGESPREK met o.a. Dr. Geertje Steegen (Psychiater Brugmann Ziekenhuis), Wim Haeck (Villa Voortman uit Gent), Vincent Carrière (groupe Passerelles Brussel), en Tom Van Vlierberghe (CAW Brussel - Coördinator Ambulanten begeleiding en Thuislozenzorg)

11u05:   Pauze met NETWERKMOMENT voor hulpverleners

11u35:   INTERSECTORALE RONDETAFELS begeleid door de bruggenbouwers met focus op een casus en een expertise, kader of methodiek vanuit de hulpverleningspraktijk.

Met een woordje door de Minister Elke Van den Brandt

Afsluitend met feestelijke lunch

Wil je meer info? Neem contact op met Els Nolf: els.nolf@kenniscentrumwwz.be

We vragen een deelname in de kosten van 15 euro.

Inschrijven doe je hier

________________________________________________________

« Bruggenbouwer »  fête son 10e anniversaire le 13 février 2020, avec l’évènement intersectoriel:
Dans ou hors des cases? Coloriages du travailleur social 3.0.

    "Il ne s'agit pas de savoir si vous coloriez à l'intérieur ou à l'extérieur des cases, il s'agit de dessiner vos propres lignes."


Bruggenbouwer fête ses 10 ans de travail en réseau intersectoriel, le 13 février. Cette fête est un moment de mise en réseau- et d'inspiration pour tous ceux qui souhaitent échanger sur leur façon de fournir un accompagnement ‘hors des sentiers’. L'autoréflexion, l'expérimentation et la collaboration  jouent un rôle essentiel dans notre travail "Osez" et "faites-le" nous portent en avant sur des kilomètres.

Bruggenbouwer le fait depuis 10 ans et est heureux de partager son expertise en matière de discussion de cas, de méthodologies d'accompagnement et de collaborations expérimentales. Entretemps, les changements constants de la société, et l’émergence de nouvelles urgences, telles que l’évolution des critères d’exclusion, la complexification des situations, la désinstitutionalisation (par exemple des soins de santé mentale), le nouveau système de financement individualisé (au sein du secteur handicap en Flandres), ainsi que d'autres défis, incitent les travailleurs à imaginer de nouvelles solutions, pour orienter de manière créative et coopérer en toute confiance.

C'est pourquoi nous aimerions vous inviter à cette fête d'anniversaire. L'événement aura lieu dans le cabinet de la ministre Elke Van den Brandt, Boulevard Saint-Lazare 10 - 13e étage - 1210 Saint-Josse-ten-Noode.

Programme

9h: Accueil + café
 

9h30:  Intro: "Les effets de 10 ans de travail dans le group Bruggenbouwer"

9h50: Débat "Dans ou hors des cases?": avec o.a. Dr. Geertje Steegen (Psychiatre à l'hôpital Brugmann), Wim Haeck (Villa Voortman, projet à Gand), Vincent Carrière (groupe Passerelles), Tom Van Vlierberghe (CAW Brussel). Les autres intervenants seront annoncés le plus vite possible.
11h05: Pauze et rencontre informelle

11h35: Ateliers: « Bruggenbouwers » multiplient leurs savoir-faire!

12u30: Cloture

Avec un petit mot de la Ministre Elke Van den Brandt

12u45: lunch festive

Souhaitez-vous plus d'informations? Contactez Els Nolf: els.nolf@kenniscentrumwwz.be
Nous demandons une participation aux frais de 15 euros.

Langues : dans la session plénière et dans les tables rondes, chacun s’exprime dans sa langue de choix (Français ou Néerlandais)  

Inscrivez-vous ici.

Adres 

Kabinet van de Minister Elke Van den Brandt, Sint-Lazaruslaan 10 – 13de verdieping – 1210 Brussel

Datum 
donderdag, 13 februari, 2020 -
09:00 tot 13:00
Prijs 
15 euro
Begeleider 
Els Nolf
Lees ook 

De sector voor Personen met een Handicap (VAPH) werkt graag samen met andere sectoren zoals kinderopvang, dienstencentra, thuislozenzorg ...

Welzijn
Zorg