U bent hier

Zorgzame Buurt

Buurtgerichte Zorg ondersteunt de kwaliteit van leven en het welzijn van iedereen in de buurt

De meeste ouderen willen liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook als ze zorg nodig hebben of minder mobiel zijn. Naarmate hun leeftijd vordert en ze meer fysieke beperkingen hebben, brengen ze meer tijd door in hun huis en in hun nabije omgeving. Ouderen zijn aan hun buurt gehecht, en zijn er ook op aangewezen om actief te blijven, sociale relaties aan te gaan en hun autonomie te behouden.

Wat is een Zorgzame Buurt?

Een Zorgzame Buurt is een buurt met extra aandacht voor ouderen, personen met een handicap, mensen met psychische problemen en andere kwetsbare groepen met ondersteunings- of zorgbehoeften. Buurtgerichte Zorg ondersteunt de kwaliteit van leven en het welzijn van iedereen in de buurt, een ambitie die enkel kan worden waargemaakt door wonen, welzijn en zorg met elkaar te verbinden. Buurtgerichte Zorg maakt het voor ouderen mogelijk om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen, de beste garantie voor een kwaliteitsvolle toekomst.

In een Zorgzame Buurt

  • is de omgeving toegankelijk en veilig voor iedereen,
  • kunnen ouderen zelfstandig wonen, maar zijn er ook  woonvormen die inspelen op wijzigende noden en zorgbehoeften,
  • zijn diensten en voorzieningen voor het dagelijks leven gemakkelijk bereikbaar,
  • krijgen buren, familie en vrijwilligers ondersteuning om anderen zo goed mogelijk te helpen,
  • wordt zorggarantie en zorgcontinuïteit geboden.

Buurtgerichte Zorg vraagt een bundeling van krachten op lokaal niveau, over de grenzen van organisaties, sectoren en zuilen heen. Enkel door samen te werken, kan de best mogelijke hulp en zorg geboden worden. Een zorgknooppunt zorgt voor de lokale coördinatie tussen alle betrokkenen in de buurt: algemene zorg- en dienstverleners, gespecialiseerde hulp- en zorgverstrekkers, voorzieningen, welzijnsorganisaties, lokale verenigingen, en informele zorgverleners zoals familie, buren, vrijwilligers en mantelzorgers. De erkenning en waardering van informele zorg is daarbij cruciaal.

Het Sombreromodel weerspiegelt de verbinding tussen wonen, welzijn en zorg, tussen formele en informele zorg en tussen het buurtniveau en de bovenlokale niveaus.

Het Kenniscentrum WWZ stimuleert de ontwikkeling van Buurtgerichte Zorg

Contact 

Herwig Teugels

herwig.teugels@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 211 02 40

Olivia Vanmechelen

olivia.vanmechelen@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 211 02 40
Lees ook 
zorgzame buurt

Het opzet was om buurtgerichte zorg als organisatiemodel van zorg en ondersteuning binnen een zorgzame buurt, verder vorm te geven.

Kennis
Zorg

Doel was om, samen met de eindgebruiker, producten, diensten of processen te testen die zorg en ondersteuning van thuiswonende ouderen kunnen verbeteren

Zorg
foto door Layla Aerts

Thuiszorg voor ouderen van vreemde afkomst: hoe overbrug je de kloof?

Zorg