U bent hier

Geslaagde studievoormiddag over Handistreaming

Handvaten voor een succesvolle implementatie van het begrip Handistreaming binnen uw werk

Op 21 oktober 2016 heeft het Brusselse   Parlement   de   ordonnantie   Handistreaming aangenomen.  Deze  ordonnantie  verplicht  om  de  handicapdimensie  te  betrekken in alle beleidslijnen, door de instanties  die  bevoegd  zijn  voor  hun  uitwerking, uitvoering en evaluatie. De doelstelling   van   deze   ordonnantie   is  dat  de  verantwoordelijken  bij  elke  politieke beslissing automatisch rekening  houden  met  personen  met  een  handicap en de toegankelijkheid die zij ervaren bij het gebruik van diensten en organisaties. Met de invoering van handistreaming verwachten we niet langer dat personen met  een  handicap  zich  aanpassen  aan  hun  omgeving.  De  verantwoordelijke  politici  moeten  de  obstakels  wegwerken  die  het  voor  personen  met  een  handicap  bemoeilijken  om  deel te nemen aan het economische, sociale, culturele ... leven.

Om deze transitie te van integratie naar inclusie te faciliteren heeft de Brusselse regering besloten om een Raad voor personen met een handicap op te richten.

Deze raad heeft drie belangrijke opdrachten:

  • De Raad voor personen met een handicap is gemachtigd om adviezen of voorstellen te formuleren met betrekking tot handistreaming. De Raad heeft als opdracht effectief bij te dragen tot de uitbanning van directe of indirecte discriminatie ten opzichte van personen met een handicap.
  • De Raad formuleert adviezen met betrekking tot alle aspecten die een impact hebben van de integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen beïnvloeden.
  • De Raad wordt verzocht een advies uit te brengen aan het begin, midden en einde van de legislatuur aangaande de strategische doelstellingen en resultaten van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Collega Sjoert Holtackers is samen met Stéphanie Herman (van Acces & Go) co-voorzitter van deze raad. Het mandaat van de huidige raad loopt tot en met mei 2023. Vandaag organiseert de Brusselse Raad voor personen met een handicap de studievoormiddag “Handistreaming, partout et surtout, overal en vooral”. Tijdens deze voormiddag organiseren ze een uitwisseling met experten van de sector, en presenteren ze handvaten voor een succesvolle implementatie van het begrip handistreaming binnen uw werk.

Eindrapport Handistreaming

Sjoert Holtackers

sjoert.holtackers@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 46
Lees ook 

BROG, persoonvolgende financiering, intersectorale netwerking en veel meer.

Welzijn
Zorg
cover cahier 9

De basisregel is: benader iemand niet vanuit zijn beperking, maar gewoon als mens.

Welzijn