U bent hier

Levensloopbestendig wonen

Een levensloopbestendige woning is aangepast aan de noden van ouder wordende bewoners, een levensloopbestendige buurt is afgestemd op álle bewoners

Woonzorg is ook een opdracht voor archtitecten en ruimtelijk planners. Voor mensen die niet goed ter been zijn, is de inrichting van de woning en de publieke ruimte van wezenlijk belang om hun zelfstandigheid te kunnen vrijwaren. Het levensloopbestendig maken van woningen en wijken is een belangrijke taak voor architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en ingenieurs, en voor beleidsmakers die normen kunnen opleggen via regelgeving.

Levensloopbestendig wonen

Een levensloopbestendige woning kan vlot worden aangepast aan de veranderende noden van ouder wordende bewoner(s). De planning en de inrichting houden van in het begin rekening met de gekende en ook de onbekende, toekomstige noden. Eventuele aanpassingen zijn snel te realiseren, met weinig extra kosten.

Levensloopbestendige wijk

In een levensloopbestendige buurt of wijk zijn de publieke ruimte en het aanbod van diensten en voorzieningen afgestemd op álle bewoners, los van leeftijd of eventuele beperking. Het gaat dan om

 • brede voetpaden zonder obstakels,
 • goede oversteekplaatsen,
 • voldoende verlichting en zitbanken,
 • voldoende parkeerplaatsen voor minder mobiele personen,
 • voldoende en gevarieerd aanbod van buurtwinkels en diensten,
 • mogelijkheid tot ontspanning in de buurt,
 • aansluiting op vlot en frequent openbaar vervoer.

 

  Contact 

  Jeroen Dries

  Jeroen.dries@kenniscentrumwwz.be
  +32 (0)2 211 02 43

  Luc Lampaert

  luc.lampaert@kenniscentrumwwz.be
  +32 (0)2 211 02 40
  Lees ook 

  Kleine ingrepen maken een groot verschil. Hier en daar een extra lamp, een paar meubels verschuiven om vlotter door te kunnen

  Wonen

  Wanneer een gebouw op een doolhof lijkt, een bel te hoog staat of het voetpad versperd is, levert dat problemen op voor iedereen

  Wonen

  Praktische en comfortabele woningen die geschikt zijn voor iedereen, ongeacht leeftijd, lichamelijke kenmerken of capaciteiten

  Wonen

  Voor ouderen die alleen thuis wonen, bestaan tal van technologische hulpmiddelen die het leven aangenamer en veiliger kunnen maken.

  Wonen

  Praktische informatie, aanbevelingen, architecturale bijdragen en veel aanknopingspunten voor reflectie en actie over wonen

  Wonen

  Levensloopbestendig wonen , woningaanpassing, domotica en veel meer maken het wonen aangenamer en gemakkelijker.

  Wonen