U bent hier

De Vlaamse Sociale Bescherming in Brussel

De Vlaamse Sociale Bescherming is een solidair verzekeringssysteem. Alle inwoners van Vlaanderen zijn verplicht om zich hierbij aan te sluiten. Brusselaars kunnen dit vrijwillig doen vanaf het jaar dat zij 26 worden. Als je je tijdig aansluit bij de Vlaamse Sociale Bescherming en je hebt zorg en ondersteuning nodig dan kan je beroep doen op een systeem van zorgbudgetten en tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen. In 2019 zal er ook een systeem van zorgtickets worden geïntroduceerd in de (Vlaams erkende) residentiële ouderenzorg.

Deze veranderingen zijn onvoldoende gekend bij de Brusselse en Vlaamse burger. Ook hulpverleners kunnen al deze evoluties niet meer volgen. Er bestaan ook zeer veel tegenstrijdige verhalen over de Vlaamse Sociale Bescherming in Brussel.

De Vlaamse Sociale Bescherming voor Brusselaars in een notendop
De Vlaamse Sociale Bescherming voor Brusselaars in een notendop
Contact 

Sjoert Holtackers

sjoert.holtackers@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 46
Lees ook 
overleg

Het overleg- en samenwerkingsorgaan van de Nederlandstalige gehandicaptenzorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Welzijn
Zorg
grafiek persoonsvolgende financiering

Hoe kom je tot vraaggestuurde zorg en assistentie en tot een zorggarantie voor personen met de zwaarste ondersteuningsnood

Welzijn
Zorg

De sector voor Personen met een Handicap (VAPH) werkt graag samen met andere sectoren zoals kinderopvang, dienstencentra, thuislozenzorg ...

Welzijn
Zorg
mensen praten

Is het wel de moeite dat ik mij aansluit bij de Vlaamse Sociale Bescherming?

Een aantal zaken moet je zeker in overweging nemen bij je beslissing.

mutualiteit

Hoe aansluiten?

Om je aan te sluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming moet je lid worden van een zorgkas. Dat kan je doen via jouw ziekenfonds.

mensen op straat

Zorgbudgetten

Zorgbudgetten zijn bedragen in cash geld die een zorgbehoevende kan gebruiken om de kwaliteit van zijn leven te verhogen.

mensen op straat

Zorgtickets

Dit is te vergelijken met een soort van toegangsticket voor zorg- en ondersteuning.

man in rolstoel

Mobiliteitshulpmiddelen

Vanaf 2019 kan je ook bij de Vlaamse Sociale Bescherming terecht voor een tegemoetkoming in de kosten van de aankoop of huur van een mobiliteitshulpmiddel.