U bent hier

Sonja zoekt een gezinscoach (m/v/x)

1. Functiebenaming

Gezinscoach

2. Plaats in de organisatie

De functie wordt uitgeoefend onder de directe leiding van de coördinator van het samenwerkingsverband te Brussel: SONJA. In eerste instantie rapporteert de gezinscoach aan de teamondersteuner, die in eerste opvolgende lijn staat onder de coördinator.

De gezinscoach is contractueel verbonden aan de kernpartner, in deze CAW Brussel , maar zal gelieerd blijven aan een betrokken (inter)sectorale moederorganisatie, die mee deel uit maakt van het samenwerkingsverband en waardoor een multidisciplinair intersectoraal werkend team van gezinscoaches tot stand gekomen kan worden. 

Het team SONJA zal een locatie (clean desk) ter beschikking krijgen binnen het CAW

3. Doel van de functie

De functie is hoofdzakelijk gericht op hulpverlening aan cliënten, met een zekere hulpvraag tot RTJ-aanbod, woonachtig binnen Brussel Hoofdstedelijk Gebied, die verantwoordelijk zijn voor het opvoeden van kinderen (0-25) en die in een multiproblem-situatie verkeren. Gezinnen die reeds wachtende zijn op RTJ-hulp, maar geen onmiddellijk opstartperspectief kennen; zullen tevens kunnen rekenen op de interventie van een gezinscoach.

Deze uitvoerende taak heeft als voornaa

ste doel met de beoogde doelgroep en betrokken (professionele) partners : 1 (integraal) afgestemd plan te ontwikkelen rond de aanwezige zorgvragen, met aandacht voor maximale regie voor het gezin en diens tempo. Het sociale (buurt) netwerk van het gezin zal in onderlinge samenspraak zoveel als kan betrokken worden/(opnieuw) geactiveerd worden.

De gezinscoach vormt hierbij een vast aanspreekpunt voor het gezin en neemt een vertrouwensrol in. De hulpverlening die geboden wordt is eerder coördinerend, verbindend en coachend van aard, dan overlappend of conflicterend met reeds aanwezige/bestaande vormen van ondersteuning.

Daarnaast is zijn aanpak gericht op het actief lokaal netwerken en zodoende een accuraat zicht te hebben op kleinschalig en grootschalig, lokaal en regionaal aanbod, zowel professioneel als niet professioneel. De gezinscoach weet deze kennis en contacten zinvol in te zetten in het plan van het gezin, opdat zo een vorm van duurzame nabije en laagdrempelige hulp bekomen kan worden op maat van het gezin.

Waar nodig zal de gezinscoach mee instaan voor het installeren van veiligheid wanneer een crisis zich voordoet.

Rapportage en administratie gelinkt aan de functie

4. Functievereisten

 • Minimum bachelor-diploma hoger onderwijs korte type A1 in een menswetenschappelijke richting. Kandidaten met andere relevante ervaring komen ook in aanmerking.
 • Relevante werkervaring in de sector (non-profit/welzijnswerk) is een pluspunt.
 • Bereidheid tot avondwerk, volgens de noden van het gezinssysteem.
 • Talenkennis: FRANS (goed), NEDERLANDS (zeer goed). Kennis van andere talen vormt een pluspunt. 
 • Getuigschrift goed gedrag en zeden - model 2.

Aanbod:

 • Contract onbepaalde duur.
 • Tijdregeling: voltijds (38u/week).
 • Maandloon volgens barema CAW + relevante anciënniteit.
 • Extra-legale voordelen: maaltijdcheques
 • Opleidingskansen.

Kennis en ervaring:

 • Je hebt de nodige kennis van pedagogische vaardigheden en inzichten.
 • Je hebt kennis van relevante methodische inzichten (pluspunt).
 • Je beschikt over goede verbale en non-verbale communicatie vaardigheden.
 • Je weet hoe mensen met elkaar te verbinden en onderlinge afspraken te bekomen.
 • Je beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Je kan jouw werk zelfstandig goed organiseren en de nodige structuur hanteren/bieden.
 • Je bent in staat om op een correcte wijze te observeren en te rapporteren.
 • Je kan administratief een dossier nauwgezet beheren, correct registreren wat gevraagd wordt en je hebt kennis van het Office pakket.
 • Je kan werken in een flexibel uurrooster en je weet om te gaan met een zekere dosis stress.
 • Je functioneert goed in team, met aansturing en ondersteuning van jouw leidinggevende.
 • Je hebt zicht op sociale kaart van Brussel (pluspunt).
 • Je beschikt over (in)formele netwerken in Brusselse (pluspunt).
 • Je hebt oog voor diversiteit en weet constructief om te gaan met anderstaligheid en cultuurverschillen.

Attitudes:

 • Je hebt een open en zelfkritische instelling .
 • Je staat op een positieve wijze in het leven en je kan waar nodig gepast humor aanwenden.
 • Je beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en hecht belang aan het vertrouwelijk en transparant omgaan met informatie .
 • Je bent authentiek in je relatie met de ander en je kan op maat werken.
 • Je onderschrijft het belang dat gezinnen zelf sturing kunnen geven aan de hulp die ze nodig hebben – je werkt hierbij regieversterkend en netwerk-verrijkend.
 • Je gelooft in de kracht van mensen en de mogelijkheid tot verandering van hun situatie (iets kan zeer moeilijk zijn; maar daarom niet onmogelijk).
 • Je bent aanklampend en outreachend waar nodig en je weet mensen te motiveren.
 • Je geeft niet snel op en je bent vindingrijk in het bedenken van oplossingen.

Zoeken wij naar jou?

Je hebt goesting om deze job te doen?  

Stuur ons jouw CV en motivatie naar Sonja.erteejee@gmail.com

Een omschreven functieprofiel, of meer informatie kan je verkrijgen bij Veerle Maes via: sonja erteejee

De uiterste inschrijvingsdatum is 30 september 2018.   

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of geaardheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren voor: 
zondag, 30 september, 2018 - 00:00