U bent hier

LD3 vzw – LDC Miro zoekt een verantwoordelijke (m/v/x)

LD3 vzw is een collectief van drie lokale dienstencentra en een project sociale economie. De organisatie bouwt participatieve, zorgzame wijken in Brusselse buurten opdat iedereen succesvol ouder wordt. Succesvol ouder worden betekent dat iedere oudere op actieve wijze vormgeeft aan zijn/haar leven. Het gaat over de optimalisatie van kansen en mogelijkheden met betrekking tot gezondheid, participatie en fysieke, financiële en sociale zekerheid met als doel de levenskwaliteit te verbeteren. LDC Miro ontwikkelt deze opdracht in de gemeenten Vorst en Sint-Gillis.

Voor deze vacature is LD3 vzw op zoek naar een getalenteerde verantwoordelijke op voltijdse basis, die hoofdzakelijk volgende taken op zich zal nemen:

 - coördinatie en uitvoering van de dagelijkse operationele werking van het dienstencentrum leiding geven aan het Miro-team

- uitbouw van het lokaal dienstencentrum, aan de hand van de meerjarenplanning, wat onder meer inhoudt:

  • opstart van de bouw van zorgzame wijken (informele zorg in combinatie met professionele zorg) in Vorst
  • verdere bekendmaking van de werking bij gebruikers en doorverwijzers
  • aanbod (diensten/activiteiten)‘op maat’ uitbouwen, binnen- en buitenshuis
  • samenwerkingsverbanden met lokale partners uitbouwen
  • vrijwilligers betrekken en aansturen

- opvolging van de administratieve verplichtingen in het kader van het Woonzorgdecreet: registratie activiteiten, jaarverslag, buurtanalyse, meerjarenplanning

- bijdrage aan de organisatieontwikkeling (kwaliteitstraject, thematische werkgroepen, programmatievergaderingen, teams)

Vereiste kerncompetenties

1/ Flexibiliteit: doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgevingen, taken, verantwoordelijkheden of mensen

2/ Openheid: onbevooroordeeld open staan voor de omgeving

3/ Klantgerichtheid: onderzoeken wensen en behoeften van de ‘klanten’ en hiernaar handelen, rekening houdend met visie en missie van LD3

4/ Eigenaarschap: individuele verantwoordelijkheid voor het ‘eigen’ leerproces, de eigen resultaatgebieden en die van de organisatie

5/ Integriteit: op een professionele en correcte en oprechte manier handelen

Vereiste functiespecifieke competenties

1/ Coachen: stimuleren en motiveren van teamleden, vrijwilligers, bezoekers

2/ Netwerken: vanuit verschillende belangen relaties aangaan, onderhouden en aanwenden om doelstellingen te realiseren

Vereiste vaktechnische competenties

1/Minimum bachelor of gelijkwaardig door ervaring

2/Taal: uitstekende kennis van het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling, mondeling en schriftelijk vlot kunnen uitdrukken in het Frans

3/Kennis van Office-toepassingen

Troeven

Kennis van een andere taal dan NL/FR

Kennis van de Brusselse context en haar uitdagingen

Ervaring in het sociaal werk, opbouwwerk en/of projectwerk

Ervaring met/in ouderen(zorg)

Ervaring in een leidinggevende/coachende functie

Snelle indiensttreding mogelijk (bij voorkeur 15/10)

Plaats in de organisatie

Je bent leidinggevende van het Miro-team in Vorst (1 vaste medewerker, 4 doelgroepmedewerkers) en werkt nauw samen met de directeur van LD3 vzw. De organisatie stelt een diverse équipe van 16 mensen te werk, verspreid over de verschillende centra.

Arbeidsvoorwaarden

LD3 vzw biedt u een voltijdse functie en een salaris conform het barema b1b van paritair comité 329.01 (0 jaar anciënniteit : 2552,77  euro bruto – 10 jaar anciënniteit: 3.147,86 euro bruto), met terugbetaling van openbaar vervoer of fietsvergoeding, werk-GSM of tussenkomst in abonnement.

Selectieprocedure

Indien u interesse heeft bezorg dan uiterlijk tegen 7/10/2018 om 18u je CV en motivatiebrief aan Karen DE CLERCQ met de vermelding ‘sollicitatie LDC Miro’. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 11/10. Indien u meer info wenst, check even onze website (www.ld3.be ) of voor concrete vragen: Karen De Clercq via karen@ld3.be. Aarzel zeker ook niet om het LDC eens binnen te lopen om er de sfeer op te snuiven.

Plaats van tewerkstelling

Merodestraat  449, 1190 Vorst

Hoofdzetel vzw: Marcqstraat 25 1000 Brussel

LD3 voert een gelijkekansenbeleid.

Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst of handicap.

 

 

Reageren voor: 
zondag, 7 oktober, 2018 - 18:00