U bent hier

CEMG vzw - Huis der Gezinnen Anderlecht zoekt een fulltime groepswerk(st)er

CEMG vzw - Huis der Gezinnen te Anderlecht zoekt een fulltime (38u) groepswerk(st)er – vervanging (onmiddellijke indiensttreding – tot en met 30 november 2018)

Het inloopteam Huis der Gezinnen organiseert een waaier aan laagdrempelige, gezinsondersteunende activiteiten voor alle aanstaande ouders en gezinnen met jonge kinderen tot 6 jaar. Bijzondere aandacht gaat naar gezinnen in een moeilijke leefsituatie.

Als buurtgerichte werking wordt er een superdivers, cultureel verscheiden publiek bereikt met elk een eigen, uniek levensverhaal. Wat hen verbindt is het ‘ouder zijn van’ en de relatie tussen ouder en kind.

Op het onthaal kunnen ouders terecht met hun opvoedingsvragen, in de groepswerkingen kunnen ze ervaringen uitwisselen met andere ouders en kunnen hun kinderen in contact komen met leeftijdsgenootjes. Heeft een gezin meer steun nodig dan kan op hun vraag een individueel traject gegaan worden.

Naast ons eigen aanbod als inloopteam zijn er ook  de activiteiten die georganiseerd worden in samenwerking met de Brede School en het lokaal Huis van het Kind Anderlecht.

Cultuursensitief en preventief werken staan centraal binnen de organisatie. Er wordt vertrokken vanuit een participatieve en krachtgerichte aanpak: men heeft oog voor wat wél goed loopt en staan stil bij wat ouders op dat moment zelf bepalen nodig te hebben. Hierbij wordt aandacht besteed aan alle levensdomeinen. Indien nodig wordt er doorverwezen en vervult men een brugfunctie door ouders in contact te brengen met andere professionals binnen de hulpverlening en relevante diensten.

De groepswerker staat in voor de groepsgerichte en individuele opvang en ondersteuning van ouders met jonge kinderen. De groepswerker werkt in het inloopteam en in de ruimere werking van het Huis der Gezinnen. Hij/ zij werkt nauw samen met de andere groepswerkers, stagiaires en vrijwilligers.

Taakomschrijving en competenties

Onthaal van individuele gezinnen met jonge kinderen, in het bijzonder maatschappelijk kwetsbare gezinnen

Vereiste competentie: beluisteren van vragen van ouders, vertrekken vanuit emotionele en praktische ondersteuning, verstrekken van informatie en advies m.b.t. opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen, drempelverlagend doorverwijzen naar het eigen aanbod en meer gespecialiseerde diensten (indien nodig),..

Groepswerkingen: voorbereiden en organiseren van groepsbijeenkomsten

Vereiste competenties: inzicht hebben in groepsdynamieken, ervarings- en procesgericht kunnen werken, over creatieve vaardigheden beschikken om ouder – kind activiteiten te organiseren, kunnen omgaan met een cultuur- en taaldiverse groepssamenstelling,..

Vindplaatsgericht werken en toeleiden: bij partnerorganisaties activiteiten opzetten en gezinnen informeren over het eigen aanbod

Vereiste competenties: open staan voor de vragen van de gezinnen die partnerorganisaties bereiken, infomomenten en vorming kunnen geven aan ouders van jonge kinderen m.b.t. een specifiek opvoedkundig thema, flexibel kunnen inspelen op wisselende groepen, samenwerken met collega’s van andere organisaties,..

En verder: mee instaan voor een vlotte en verwelkomende werking: telefonische permanentie, boodschappen, logistieke omkadering en inkleding, administratief werk (registratie, verslaggeving en verzorgen van infomateriaal) organisatie materiële hulp, deelname en inhoudelijke inbreng vanuit de eigen visie en positie in teamoverleg.

Profiel

je beschikt over een diploma bachelor menswetenschappen

je hebt ervaring of affiniteit met gezinsondersteuning, krachtgericht groepswerk, armoede en uitsluiting, vroege levensjaren, diversiteit en het werken met maatschappelijk kwetsbare en diverse gezinnen

 • je bent vaardig in plannen, organiseren en evalueren van groepsbijeenkomsten
 • je kunt goed mondeling en schriftelijk communiceren, je bent luistervaardig
 • je kunt omgaan met een divers publiek en hebt een groot inlevingsvermogen
 • je bent vaardig in groepsdynamica en werkt verbinden
 • je bezit een basishouding van openheid en zelfreflectie
 • je bent administratief en organisatorisch sterk
 • je bent een teamplayer en kan goed samenwerken
 • je hebt een goede kennis van de Brusselse sociale kaart (of bent bereid je daar in in te werken)
 • je bezit een goede kennis van Frans, bijkomende talen zijn een troef
 • kunnen werken met PC (tekstverwerking, Excel)

Aanbod:

 • vervangingscontract (38u/w) van bepaalde duur (snelle indiensttreding tot en met 30/11/18)
 • verloning volgens barema PC 330.04, max. 5 jaar anc
 • een gevarieerde en boeiende job, een leerrijke ervaring in de sociale sector
 • Huis der Gezinnen is makkelijk bereikbaar en ligt op wandelafstand van het Zuidstation

T.a.v. Sigrid Arents

Veeartsenst. 20

1070 Anderlecht

Tel.: 02/526 16 30

Gsm: 0473/83 00 10

e-mail: sarents@msn.com(link stuurt een e-mail)

www.huisdergezinnen.be

Reageren voor: 
zaterdag, 1 september, 2018 - 09:00