U bent hier

De Actief Zorgzame Buurt: De Zorgcoach

De Zorgcoach

Thuiswonende ouderen kunnen wel wat ruggensteun of hulp gebruiken bij het organiseren van hun zorg en ondersteuning. Vaak volstaat een kort traject en gerichte doorverwijzing om de vraag te beantwoorden of de nodige zorg te organiseren. Maar er zijn ook kwetsbare ouderen of mantelzorgers voor wie dit niet
voldoende is: de problemen waar ze mee kampen overstijgen hun draagkracht en vermogen om ze aan te pakken. Ook deze kwetsbare ouderen moeten de kans krijgen om zolang ze dat wensen en op de manier die ze zelf willen zelfstandig thuis of in hun buurt kunnen wonen.

De zorgcoach is een onafhankelijke professional die deze kwetsbare senioren begeleidt en hen helpt om (weer) aansluiting te vinden met het informele en professionele (zorg)netwerk. De zorgcoach stelt de persoon centraal en vertrekt vanuit een holistische meervoudige aanpak die varieert in tijd en
resultaat, op maat van de oudere.

Kwetsbaarheid, een opeenstapeling van moeilijkhede

Niet voor iedere zorgvrager moet een zorgcoach worden aangesteld, gelukkig maar. De zorgcoach werkt met kwetsbare ouderen. Het gaat om mensen wiens zelfredzaamheid dermate is aangetast dat ze niet zich niet (meer) zelfstandig kunnen beredderen in een complexe realiteit. Ze hebben te kampen met een cumul van moeilijkheden die ze doorheen de jaren opgestapeld hebben:

 • fysiek, als gevolg van ouderdom, chronische ziekten,
 • psychisch, waardoor het leven te zwaar wordt om alleen te dragen,
 • sociaal, omdat ze niet (meer) kunnen terugvallen op een netwerk,
 • financieel, waardoor de toegang tot zorg en ondersteuning wordt bedreigd,
 • materieel, zodat het basiscomfort in hun dagelijks leven onder druk staat.

De ideale zorgcoach

 • staat stevig in haar of zijn schoenen,
 • kan dicht bij de mensen komen en tegelijk afstand en overzicht bewaren,
 • heeft inzicht in het sociaal en psychologisch menselijk functioneren,
 • heeft kennis van begeleiding- en ondersteuningsaanbod en –methodes,
 • kan rekenen op een ondersteunende structuur of organisatie.

Een veelzijdige functie

 • Aanspreekbaar en beschikbaar zijn voor potentiële cliënten. (outreachend)
 • Vertrouwensrelatie opbouwen met de senior.
 • De vraag en de achterliggende problemen helder krijgen met de senior.
 • Samen met de senior en de directe omgeving een oplossing op maat uitwerken.
 • De senior stimuleren tot zelfzorg en zelfregie.
 • Zorg faciliteren samen met en voor de senior.
 • Overleg plegen in het team over de aanpak van de senior.

Randvoorwaarden

 • Beroepshouding: respect, vertrouwen, teamwerk
 • Coachende vaardigheden bezitten, geduldig, flexibel en empathisch zijn.
 • Neutraliteit, onafhankelijk kunnen werken.
 • Ruggensteun krijgen van een professioneel team of netwerk.

“Voor sommigen is het de eerste keer in hun leven dat er iemand echt naar hen luistert. Of is het al meer dan een half jaar geleden dat er nog eens iemand bij hen thuis is langsgekomen. Soms is de huisarts nog de enige persoon die op bezoek komt, maar zelfs dat geldt niet voor iedereen.”
“We kunnen niet alles voorkomen en niet alles oplossen. Maar mensen kunnen wel bij ons terecht. Het is onze taak het voor hen op te nemen, omdat ze zelf niet sterk genoeg staan.”

Meer weten?

De ervaringen en inzichten van drie jaar zorgproeftuin AZOB in Brussel werden gebundeld in:
Het boek ‘Bouwen aan een actief zorgzame buurt, vernieuwende projecten in de huderenzorg in Brussel’.
Het wetenschappelijk rapport: ‘Zorginovatie in Vlaamse Zorgproeftuinen: onderzoek naar Actief Zorgzame Buurten in Brussel en Antwerpen’ (VUB, 2016)

 

 

Contact 

Olivia Vanmechelen

olivia.vanmechelen@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 211 02 40