U bent hier

Vacature: Kenniscentrum WWZ is op zoek naar een communicatiemedewerker

Vacature communicatiemedewerker(M/V/X)

Kenniscentrum WWZ is op zoek naar een communicatiemedewerker, die ons meehelpt het Kenniscentrum WWZ meer op de kaart te zetten.
 

Profiel

Als communicatiemedewerker sta je in  voor de externe en interne communicatie. Een vlotte informatiestroming naar medewerkers en/of doelgroepen is daarbij belangrijk. Waar kan, gaan we graag interactief te werk.

Je doet aan visieontwikkeling, planning, operationele uitwerking op het vlak van informatie en communicatie.

Je neemt het team mee in je visie en je begeleidt hen in de stappen van het nieuwe communicatieplan.

Je krijgt de kans om het communicatieluik verder mee uit te bouwen en te experimenteren met nieuwe kanalen.
 

Je takenpakket bestaat uit volgende elementen:

Je werkt een communicatieplan uit, dat jaarlijks geëvalueerd en herzien wordt.

Je houdt de website boeiend met relevante content en ondersteunt hierbij de betrokken collega’s.

Je staat in voor de sociale media en je stuurt nieuwsbrieven uit.

Kennis, artikels en onderzoek van het Kenniscentrum WWZ vorm je om tot aantrekkelijke, toegankelijke materie op onze website, sociale media of andere dragers.

Je produceert diverse communicatietools (print, audiovisueel, multimedia, enz.) i.f.v. evenementen, lezingen, overlegplatformen, ...

Je verspreidt belangrijk nieuws binnen welzijn, wonen, zorg en vrijwilligerswerk via de sociale media en je stuurt nieuwsbrieven uit.

Je delegeert communicatietaken binnen het ondersteunende team.

Je waakt over een eenvormige, coherente communicatie van de organisatie.

Je ontwikkelt nieuwe communicatietools die de interne organisatie vlotter doen verlopen. Je leidt de medewerkers op in het gebruik van die nieuwe tools.
 

Kerncompetenties

Je toont verantwoordelijkheid voor de opdrachten en eigen resultaatgebieden maar ook die van de organisatie.

Je bent flexibel en kan je gedragsstijl aanpassen om de gestelde doelen te bereiken.

Je houdt je aan de normen, waarden en omgangsregels van de organisatie.

Je werkt graag in teamverband aan een gezamenlijk resultaat.
 

Om onze communicatie te versterken is het belangrijk dat je

gepassioneerd bent door alles wat met communicatie te maken heeft;

een analytische geest hebt, aangevuld met een goede portie creativiteit;

communicatief bent en uitstraling weet te geven aan een organisatie;

de doelstellingen van de organisatie kan vertalen naar de media en het bredere publiek;

relevante informatie kan selecteren en een boodschap toegankelijk en begrijpelijk kan formuleren;

overtuigingskracht hebt richting collega’s en directie;

initiatiefrijk en zelfstandig bent;

klantgericht bent;

timemanagement hanteert, hoofd- en bijzaken kunt onderscheiden en ordelijk werkt;

een goede netwerker bent;

een vlotte pen hebt;

oog hebt voor een verzorgde vormgeving;

in staat bent tot taal-, spelling- en stijlcontrole;

de courante DTP-software beheerst en ervaring hebt met de opmaak van websites;

actieve kennis hebt van de sociale media.
 

Vaktechnische competenties

Je hebt inzake opleiding en ervaring

minimum een bachelordiploma of ervaring die gelijkwaardig is;

relevante ervaring in de sector of in een vergelijkbare functie;

affiniteit met de Brusselse welzijnssector.

Kennis van de volgende zaken is een pluspunt

Photoshop

Indesign

CMS

Videobewerking

Aangaande talenkennis

Je spreekt, begrijpt, leest en schrijft correct Nederlands.

Je hebt actieve kennis van het Frans.
 

Wij bieden je

een contract van onbepaalde duur voor een jobtijd van 50%;

een loon volgens barema’s van PC 329;

een flexibele werkomgeving;

leuke, gezellige, maar ook zeer gedreven collega’s.

 

Is de bovenstaande vacature als communicatiemedewerker iets voor jou? Solliciteer dan vóór 1 oktober 2018.

T.a.v. Narges Ghiasloo
Narges.ghiasloo@kenniscentrumwwz.be(link stuurt een e-mail)
02 211 02 40
 

Organisatiebeschrijving

Het Kenniscentrum WWZ

zet zich in voor een beter welzijn, vernieuwende woonvormen en toegankelijke zorg voor alle Brusselaars, met extra aandacht voor kwetsbare bewoners. Het vrijwilligerswerk krijgt hierin een bijzondere plaats.

bouwt expertise op en stelt die ter beschikking van het werkveld en het beleid, stimuleert innovatie en projectontwikkeling, ondersteunt welzijnswerkers, initiatiefnemers en zorgvoorzieningen en investeert in de uitbouw van een toekomstgericht beleid.

werkt steeds samen met en in opdracht van organisaties.

stimuleert verbinding tussen doelgroepen en werkvormen, tussen sectoren en beleidsdomeinen, tussen Welzijn, Wonen en Zorg.

Op 1 januari 2017 fuseerden Kenniscentrum Woonzorg Brussel vzw, Het Punt vzw en Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw tot Kenniscentrum WWZ vzw. 

Wij zijn op zoek naar een communicatiemedewerker, die ons meehelpt het Kenniscentrum WWZ meer op de kaart te zetten.

Kenniscentrum WWZ is …

Constructief-kritisch: met een open, reflectieve geest en een onderzoekende houding kijken we voorbij evidenties.

Verbindend: met respect voor diversiteit aan culturen, standpunten en invalshoeken streven we naar betrokkenheid en medezeggenschap om gedragenheid te bekomen.

Inspirerend: door onze gedeelde gedrevenheid zetten we aan tot reflecteren, experimenteren, handelen en creëren.

Daadkrachtig: we zoeken doelgericht naar oplossingen en hebben de overtuigingskracht en de durf om veranderingen teweeg te brengen; we staan er!

Betrouwbaar: we zijn bekwaam en geloofwaardig door te zeggen wat we doen en te doen wat we zeggen.

Narges Ghiasloo

narges.ghiasloo@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 211 02 40