U bent hier

BuurtPensioen-Pens(i)onsQuartier en Bras dessus Bras dessous zetten eenzame ouderen in de bloemetjes

“Een bloem, een glimlach”

Op maandag 1 oktober organiseren de solidaire netwerken BuurtPensioen-Pens(i)onsQuartier en Bras dessus Bras dessous ter gelegenheid van de internationale dag van de ouderen het initiatief “Een bloem, een glimlach”. Die dag zullen deelnemers van beide organisaties de straten, pleintjes en markten van de gemeentes Brussel, Elsene, Jette, Evere, Laken, Neder-Over-Heembeek, Vorst en Ukkel aflopen om een bloemetje te geven aan passanten die het op hun beurt zullen overhandigen aan een eenzame oudere in de buurt.

Bovenop deze warme attentie, is er de wens om het grote publiek te sensibiliseren voor de situatie van geïsoleerde ouderen en de kwetsbare situatie waarin zij leven, hen spreekruimte te geven en de deelnemers van de netwerken de mogelijkheid te bieden hun engagement te uiten. 

Deze attentie is gratis en legt de nadruk op het burgerlijk initiatief: iedereen kan een steentje bijdragen tot de strijd tegen eenzaamheid en isolement met kleine attenties. Deze bloem aan een eenzame oudere geven, laat toe om concreet aan te voelen hoe iets kleins delen, een grote impact kan hebben voor de persoon die ontvangt.  

Doorgeven – getuigen, solidariteit bevorderen tussen generaties en bijdragen tot de sociale cohesie in wijken maken eveneens deel uit van ons sociaal objectief. 

Burenhulpnetwerken:  Wie zijn wij ?

Het BuurtPensioen - Pens(i)onsQuartier is een project van het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg.  Het zijn begeleide burenhulpnetwerken op niveau van een wijk, waarbij buurtbewoners geholpen en gestimuleerd worden om hun persoonlijk netwerk uit te breiden via wederzijdse burenhulp.  Zij vinden er een handje hulp voor kleine zaken zoals een boodschap, een bezoek, elkaar even bellen, samen naar een afspraak gaan of gewoon een gezellig moment beleven tijdens de wekelijkse permanentie, …  De eerste antenne is ontstaan in Neder-Over-Heembeek in 2014.  Sindsdien zijn er nieuwe antennes gecreëerd in de Noordwijk, Brussel Centrum, Laken, Jette, Elsene en binnenkort ook in Evere. 

Bras Dessus Bras Dessous vzw werd opgericht in december 2015, naar aanleiding van de start van een solidariteitsnetwerk tussen buurtbewoners in een wijk in Vorst.  Vandaag bereikt het netwerk heel de gemeente Vorst en opent zij een antenne in Ukkel in Oktober 2018. Sociale banden ontstaan tussen kwetsbare ouderen en jongere buren die sporadisch of met meer regelmaat wat tijd vrij maken om de oudere een handje te helpen, te bezoeken, een warm moment te beleven.

Beide organisaties beogen het gevoel van eenzaamheid en isolement te doorbreken en hen de mogelijkheid te bieden deel te nemen in het netwerk door ieders talenten in te zetten. Dankzij de samenwerking met verschillende actoren (vrijwilligers, buren, verenigingen, medische actoren) worden ouderen geholpen en ontstaat er een hele dynamiek in de wijk die de sociale cohesie versterkt. 

Charlotte Hanssens

charlotte.hanssens@kenniscentrumwwz.be
02 211 02 40 / GSM 0484 483 833
Lees ook 
Groepsfoto deelnemers Het BuurtPensioen

Dit zijn burenhulpnetwerken waar talenten van mensen worden ingezet om elkaar te helpen met kleine dagelijkse zorgen.

Welzijn
Zorg
Kennis
Vrijwilligers
overzicht antennes met kaart

Zoek een antenne in je buurt

Zorg
Kennis