U bent hier

De Actief Zorgzame Buurt: Entour-Age

Entour-Age

Informeel zorgnetwerk

De kracht van de buurt en zijn bewoners, daar draait het om in een solidaire buurt. In elke buurt zijn er vrijwilligers en buren die zich willen inzetten voor ouderen die alleen thuis wonen. Daar bestaat geen twijfel over. Maar dat potentieel is niet altijd zichtbaar en moet aangeboord, erkend en ondersteund worden. Entour-Age in Brussel toonde aan dat ook in kwetsbare buurten informele zorgnetwerken kunnen worden opgezet. Maar dit gaat niet vanzelf en vraagt tijd en doorzettingsvermogen.
In Etterbeek heeft de Entour-Age ploeg na drie jaar stilaan vaste voet aan de grond. Een 20-tal vrijwilligers helpt ouderen in de buurt bij schijnbaar kleine taken: een boodschap, een bezoekje, samen naar de dokter, administratie, enzovoort. Maar vaak zit er meer achter, en net dat merken vrijwilligers vaak snel op. In dat geval signaleren ze dat aan een professional van het lokaal dienstencentrum. De Entour-Age werking draait dan wel volledig op vrijwilligers, die professionele ruggensteun is onontbeerlijk.

Een informeel zorgnetwerk van vrijwilligers

moet kunnen steunen op een professional / vertrouwenspersoon,

  • werkt lokaal vanuit een buurthuis of dienstencentrum,
  • organiseert regelmatig intervisies en overlegmomenten met de (kern)vrijwilligers, maar houdt het ook gezellig,
  • zorgt ervoor dat de vrijwilligers vlot terecht kunnen bij een professional,
  • zoekt verbinding met kwetsbare groepen, in al hun diversiteit
  • bespreekt samen wat kan en niet, bakent af,
  • respecteert de kwaliteiten en ook de grenzen van vrijwilligers én zorgbehoevenden,
  • betrekt het ruimer netwerk van professionals en diensten in de buurt,
  • bouwt op de ervaring en de kracht van de vrijwilligers en vertrouwt hen, durft loslaten
  • is bereikbaar via bv. een buurthulptelefoonnummer.

Solidaire buurt

In de Brabantwijk in Schaarbeek werden buurtbewoners gemobiliseerd om mee te werken aan een Solidaire Buurt, met nadruk op spontane burenhulp en intergenerationele solidariteit in de wijk. Aan mensen van verschillende leeftijden en culturen werd gevraagd wat ze voor hun buren kunnen betekenen en wat de buren voor hen kunnen doen. Het principe van wederkerigheid stond centraal: ook de zorgbehoevende oudere heeft een andere buurtbewoner wat te bieden.
Er bleek bij buurtbewoners een grote behoefte aan contact, aan nood om hun buren te leren kennen. Acties als ‘Bienvenue au Quartier du Bonjour’, wijkfeesten en de mobiele broodoven werden vehikels om steeds meer volk te betrekken in de Solidaire Buurt. Driewekelijks komen buurtbewoners samen om te koken, te eten en een babbeltje te slaan in en rond het Maison BILOBA Huis, een co-housingproject voor senioren. De effecten worden zichtbaar: hulp en gezelschap komen spontaner op gang tussen mensen uit de wijk, ook los van geplande bijeenkomsten

Vraagverlegenheid

Nagenoeg iedereen wil wel een handje helpen, maar weinig mensen vragen zomaar hulp. Daar is men te verlegen voor. Wanneer hulp wederkerig wordt, verdwijnt die schroom. In een gelijkwaardige relatie durven mensen sneller hulp vragen. Iemand helpen geeft bovendien een goed gevoel, en elke ‘dank u’ doet deugd. Het is overigens een kunst om niet méér te helpen dan nodig. Zolang mensen zichzelf kunnen beredderen, moet je het niet in hun plaats doen. Ook niet als het dan wat trager gaat.

 

Meer weten?

De ervaringen en inzichten van drie jaar zorgproeftuin AZOB in Brussel werden gebundeld in:
Het boek ‘Bouwen aan een actief zorgzame buurt, vernieuwende projecten in de huderenzorg in Brussel’.
Het wetenschappelijk rapport: ‘Zorginovatie in Vlaamse Zorgproeftuinen: onderzoek naar Actief Zorgzame Buurten in Brussel en Antwerpen’ (VUB, 2016)

 

Contact 

Olivia Vanmechelen

olivia.vanmechelen@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 211 02 40