U bent hier

Bekendmaking Vlaamse Sociale Bescherming

De Vlaamse Sociale Bescherming is een solidair verzekeringssysteem. Alle inwoners van Vlaanderen zijn verplicht om zich hierbij aan te sluiten. Brusselaars kunnen dit vrijwillig doen vanaf het jaar dat zij 26 worden. Als je jou tijdig aansluit bij de Vlaamse Sociale Bescherming en je hebt zorg en ondersteuning nodig dan kan je beroep doen op een systeem van zorgbudgetten en zorgtickets. Zorgbudgetten zijn cashbedragen die een zorgbehoevende kan gebruiken om zijn kwaliteit van leven te verhogen door bijvoorbeeld extra ondersteuning in te kopen. Er zijn 3 soorten zorgbudgetten: zorgverzekeringstegemoetkoming, basis-ondersteuningsbudget (BOB) voor personen met een handicap en de tegemoetkoming hulp aan bejaarden. De zorgtickets bestaan uit een vouchersysteem waardoor zorgbehoevende personen zorg en ondersteuning mee kunnen organiseren. De regeling van deze zorgtickets zal gebeuren via een derdebetalersysteem. 

In 2019 zal het systeem van zorgtickets worden geïntroduceerd in de (Vlaams erkende) residentiële ouderenzorg. Naast de zorgbudgetten en zorgtickets wordt er vanaf 01/01/2019 ook een systeem van tegemoetkomingen geïntroduceerd om hulpmiddelen te vergoeden.

Deze veranderingen zijn onvoldoende gekend door de Brusselse en Vlaamse burger. Ook hulpverleners kunnen al deze evoluties niet meer volgen. Daarnaast daalt het aantal Brusselaars aangesloten bij de Vlaamse Sociale Bescherming. In 2009 waren er 51.534 personen aangesloten, in 2016 waren dat er nog maar 42.831. Naast een dalend aantal Brusselaars bestaan er ook zeer veel tegenstrijdige verhalen over de Vlaamse Sociale Bescherming in Brussel.

Het Kenniscentrum WWZ informeert – met steun van de VCC - intermediairen in Brussel om nodige kennis en expertise aan te reiken en hen te sensibiliseren. Als uw organisatie meer informatie over de VSB wenst te ontvangen dan kan u Sjoert Holtackers contacteren voor een gratis infosessie.

  De Vlaamse Sociale Bescherming in een notendop
  De Vlaamse Sociale Bescherming in een notendop
  Contact 

  Sjoert Holtackers

  sjoert.holtackers@kenniscentrumwwz.be
  +32 (0)2 413 01 46
  Lees ook 

  Het overleg- en samenwerkingsorgaan van de Nederlandstalige gehandicaptenzorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Welzijn
  Zorg
  grafiek persoonsvolgende financiering

  Hoe kom je tot vraaggestuurde zorg en assistentie en tot een zorggarantie voor personen met de zwaarste ondersteuningsnood

  Welzijn
  Zorg

  De sector voor Personen met een Handicap (VAPH) werkt graag samen met andere sectoren zoals kinderopvang, dienstencentra, thuislozenzorg ...

  Welzijn
  Zorg
  Hoe herken ik een handicap

  Dé manier van omgaan met iemand die een beperking heeft, bestaat niet. Een beetje gezond verstand doet al wonderen. Hier vind je tips om beperkingen te...

  Welzijn
  Zorg