U bent hier

Neem deel aan de Week van de Brusselse thuislozenzorg

De Week van de Brusselse thuislozenzorg 2018:
Kom op bezoek.

Sinds 2000 organiseren het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg/Regio-Overleg Thuislozenzorg, de BICO Federatie, de Fédération des maisons d'accueil et des services d'aide aux sans-abri (AMA) en het Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie (CMDC) samen en om beurt de “Week van de Brusselse Thuislozenzorg”. Het doel van deze week is om via ontmoeting en uitwisseling van praktijkervaring de contacten te bevorderen tussen de Nederlandstalige, Franstalige en bicommunautaire thuislozenvoorzieningen maar ook een brug te slaan naar andere sectoren die met hetzelfde publiek en dezelfde problematiek worden geconfronteerd. Bijzonder aan dit project is dat de welzijnswerkers elkaar opzoeken op de werkplek, in de voorziening, zodat ze elkaar persoonlijk leren kennen en netwerking tot stand komt over de taalgrenzen en schotten tussen sectoren.

De Week van de Brusselse Thuislozenzorg focust elk jaar op een ander thema. Voor deze 17de editie bundelen we de krachten om de doorstroom aan te kaarten tussen de Brusselse dak- en thuislozensector enerzijds en verschillende andere sectoren zoals de geestelijke gezondheidszorg, de sector van personen met een handicap, de bijzondere jeugdzorg, het gevangeniswezen en de opvang voor vluchtelingen anderzijds. We focussen daarbij op het scharniermoment dat het verlaten van een residentiële instellings is en het risico op dak of thuisloosheid dat daarmee gepaard gaat.

Aan de Week van de Brusselse Thuislozenzorg nemen zowel Nederlandstalige als Franstalige diensten deel. Iedereen kan zich dus uitdrukken in het Nederlands of het Frans.

In 2018 vindt de Week van de Brusselse Thuislozenzorg plaats van 12 tot en met 16 november 2018
Het programma voorziet op maandag 12/11, dinsdag 13/11, woensdag 14/11 en vrijdag 16/11 drie (gratis) bezoekmomenten:

van 9u. tot 10u.30
van 11u. 30 tot 13u.
van 15u. tot 16u.30

Naargelang de mogelijkheden van elke gastorganisatie worden groepen van 8 tot 20 bezoekers gevormd.
De welzijnswerkers kunnen zelf hun programma samenstellen maar de inschrijving (via menu website: deelnemen) is verplicht.

Tijdens de bezoekmomenten die plaatsvinden op de werkvloer van de ontvangende organisatie is er ruimte om kennis te maken met de algemene werking van de organisatie, met de missie en manier van werken en met de lopende projecten. Er zal ook worden ingegaan op het thema van deze editie. Hoe verloopt de doorstroom van en naar andere sectoren voor de organisatie in kwestie. Waar liggen de moeilijkheden, mogelijkheden? De nadruk ligt daarnaast op de uitwisseling met de bezoekende organisaties.

Bezoekers kunnen zich nu inschrijven op de website van de Week van de Thuislozenzorg.

Op donderdag 15 november 2018 organiseren we in de voormiddag een denkmoment 'Schurende scharnieren' waarop we dieper willen ingaan op het thema van deze 17de editie.

Voor meer informatie kan u surfen naar www.weekvandethuislozenzorg.be of contact opnemen met Rebecca Thys van het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg via rebecca.thys@kenniscentrumwwz.be, 02 413 01 58.

Datum 
maandag, 12 november, 2018 - 09:00 tot vrijdag, 16 november, 2018 - 17:00
Lees ook 

Kom naar het Intersectoraal Netwerkmoment op 15 november.

Agenda

Thuislozen hebben nood aan een dak boven hun hoofd, maar ook hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg, personen met een handicap, OCMW’s

Welzijn

Volgens het Brusselse Armoederapport 2016 leeft een kwart tot een derde van de bevolking er onder de armoede-risicogrens

Welzijn